A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 911
Ty žiješ pod ochranou Najvyššieho, prebývaš v tôni Všemohúceho,
2
preto povedz Jahvemu: "Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham."
3
On ťa oslobodí od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú ti pripravili.
4
Zastrie ťa svojimi krídlami, pod jeho peruťami nájdeš ochranu, jeho vernosť bude ti brnením a štítom.
5
Nemusíš sa obávať hrôz noci ani šípov, čo lietajú za dňa,
6
ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie.
7
Hoc’ ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, teba nič nezasiahne.
8
Len otvor oči a uvidíš, ako trestá bezbožných.
9
Jahve je tvoja bezpečná ochrana, u Najvyššieho našiel si útočište.
10
Nestihne ťa nešťastie, pohroma sa nepriblíži k tvojmu domu,
11
lebo prikázal svojim anjelom, aby ťa ochraňovali na ceste životom.
12
Ponesú ťa na rukách, aby si si nenarazil nohu o kameň.
13
Budeš kráčať po hadoch a vreteniciach, bezpečne prejdeš pomedzi levy a draky.
14
"Vyslobodím ho, lebo ma miluje," hovorí Boh, "zodvihnem ho, lebo ma pozná po mene.
15
Keď ma bude vzývať, vyslyším ho, v úzkostiach budem pri ňom, zachránim ho a oslávim.
16
Obdarím ho dlhým životom a dám mu požívať moju spásu."