A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 901
Modlitba. Mojžiša, Božieho muža. Pane, ty si bol naším útočišťom z pokolenia na pokolenie.
2
Prv, než sa vrchy zrodili, prv, než vznikla zem a vesmír, od večnosti do večnosti si ty, Bože.
3
Na tvoj rozkaz ľudia v prach sa obracajú, keď im kážeš: "Vráťte sa späť, deti Adamove!"
4
Veď tisíc rokov je pre teba ako včerajší deň: prešla nočná stráž a vytrhol si ich.
5
Sme ako sen nad ránom; ako pučiaca tráva:
6
za rána sa zelenie a kvitne, podvečer sa skosí a uschýna.
7
Keď sa nahneváš, hynieme: tvoje rozhorčenie nás zničí.
8
Uprieš svoj pohľad na naše viny, naše tajné hriechy zjavujú sa vo svetle tvojej tváre,
9
a tak nám dni plynú pod mrakom tvojho hnevu, naše roky tratia sa ako vzdych.
10
Sotva sedemdesiat rokov je dĺžka nášho života a pre mocnejších osemdesiat, no zväčša sú trápením a námahou, rýchlo sa pominú a my odlietame.
11
Kto vie zvážiť ťarchu tvojho hnevu a veľkosť tvojho rozhorčenia tak, ako bohabojní ľudia?
12
Nauč nás dobre využiť dni nášho života, aby sme dosiahli múdrosť!
13
Jahve, vráť sa konečne k nám! Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi!
14
Každé ráno nás naplň svojou láskou a budeme plesať a radovať sa po celý život.
15
Daj nám dni radosti za dni utrpenia, za roky, keď nás stíhalo nešťastie.
16
Ukáž svojim sluhom tvoje mocné skutky a ich deťom tvoju veľkú slávu!
17
Nech je s nami priazeň Pána, nášho Boha! Dopraj zdaru našim prácam, daj zdar prácam našich rúk!