A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 9

1
Pre zbormajstra. Na hoboj a na harfu. Žalm. Dávidov.
2
Alef Chválim ťa, Jahve, celým svojím srdcom, ohlasujem všetky tvoje podivuhodné činy.
3
V tebe sa teším a plesám, ospevujem tvoje meno, Najvyšší.
4
Bet Moji nepriatelia ustupujú, padajú pred tebou a hynú,
5
lebo si sa ujal mojej veci a k právu si mi dopomohol, keď si súdil ako spravodlivý sudca.
6
Gimel Pohrozil si pohanom, bezbožníkov si zahubil, na večné veky si zotrel ich meno.
7
Naveky si zničil nepriateľské pevnosti, zrúcal si ich mestá, aj spomienka na ne zanikla.
8
He Hľa, Jahve vládne večne a jeho trón je súdnou stolicou.
9
Bude súdiť spravodlivo celý svet, nad národmi vynesie nestranný rozsudok.
10
Vav Jahve bude oporou pre utláčaných, bude im pevným hradom v čase súženia.
11
Jahve, tebe dôverujú všetci, čo poznajú tvoje meno, ty neopúšťaš tých, čo ťa milujú.
12
Zain Ospevujte Jahveho, ktorý sídli na Sione, ohlasujte jeho veľké skutky medzi národmi!
13
Lebo pamätá na svojich a pomstí ich krv, nezabúda na kvílenie utýraných.
14
Chet Jahve, zľutuj sa nado mnou! Pozri, do akého súženia ma uvrhli moji nepriatelia! Ty si ma zachránil na prahu smrti,
15
aby som mohol hlásať chvály o tebe v zhromaždení na Sione a prejaviť radosť, že si ma zachránil.
16
Tet Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, chytili sa do siete, ktorú nastavili.
17
Boh zakročil a nastolil spravodlivosť, bezbožník sa zamotal do siete vlastných výčinov. Sela
18
Jod Do pekla sa rútia bezbožníci, všetky národy, ktoré zabúdajú na Boha.
19
Kaf Ale úbožiak nebude zabudnutý navždy, dôvera chudobných nebude sklamaná naveky.
20
Povstaň, Jahve, aby sa človek nevystatoval, predvolaj bezbožné národy pred svoj súd!
21
Jahve, nažeň im strachu, nech si uvedomia, že sú len smrteľníkmi! Sela
Žalmy 9:1
Žalmy 9:2
Žalmy 9:3
Žalmy 9:4
Žalmy 9:5
Žalmy 9:6
Žalmy 9:7
Žalmy 9:8
Žalmy 9:9
Žalmy 9:10
Žalmy 9:11
Žalmy 9:12
Žalmy 9:13
Žalmy 9:14
Žalmy 9:15
Žalmy 9:16
Žalmy 9:17
Žalmy 9:18
Žalmy 9:19
Žalmy 9:20
Žalmy 9:21
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150