A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 89

1
Báseň. Domorodca Etana.
2
Jahve, večne budem ospevovať tvoju lásku, stále budem ohlasovať tvoju vernosť.
3
Lebo si povedal: "Moja láska potrvá naveky a moja pravda má základy v nebi.
4
Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal:
5
Tvoj rod upevním naveky, dám ti trón, čo pretrvá všetky pokolenia." Sela
6
Nebesia oslavujú tvoje diela, Jahve, a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
7
Veď kto je rovný Jahvemu na nebesiach, kto je ako Jahve medzi nebešťanmi?
8
Velebný je Boh v zbore svojich svätých, veľký a úžasný v kruhu anjelov.
9
Jahve, vševládny Bože, kto sa ti vyrovná? Mocný si, Jahve, ovenčený pravdou!
10
Ty ovládaš hrdopyšné more, krotíš jeho rozbúrené vlny.
11
Obludu Rahaba si skolil smrteľnou ranou a veľkou silou rozprášil si nepriateľov.
12
Tvoje sú nebesia a tvoja je aj zem, ty si stvoril svet a všetko, čo je v ňom,
13
ty si utvoril sever i juh, hory Tabor a Chermon s jasotom oslavujú tvoje meno.
14
Silné je tvoje rameno! Pevná je tvoja ruka, mocná je tvoja pravica!
15
Tvoje kráľovstvo spočíva na pravde a spravodlivosti, láska a pravda kráčajú pred tvojou tvárou.
16
Šťastný je ľud, ktorý sa naučil oslavovať teba, ten kráča vo svetle tvojej priazne, Jahve.
17
Ty si prameňom jeho radosti po celý deň, tvoja dobrota ho napĺňa hrdosťou.
18
Ty si jeho sila, ktorou sa honosí; tvoja priazeň dvíha našu moc.
19
Jahve je náš ochranný štít, naším Kráľom je najsvätejší vyvoleného národa.
20
Pred dávnom si vo videní prehovoril, vyhlásil si svojim priateľom: "Vložil som korunu hrdinskému bojovníkovi, mladíka z ľudu som povýšil.
21
Našiel som Dávida, svojho sluhu, pomazal som ho svojím svätým olejom.
22
Moja ruka mu vždy bude na pomoci a moje rameno bude mu oporou.
23
Nepriateľ nad ním nikdy nezvíťazí, nijaký zločinec ho nezhodí.
24
Zničím pred ním jeho odporcov, porazím jeho nepriateľov.
25
Moja pravda a otcovská láska budú s ním a mojou mocou sa zveľadí jeho moc.
26
Jeho moc rozšírim na more a jeho vládu až k rieke Eufrat.
27
Bude ma volať: Ty si môj Otec, môj Boh, môj ochranca a spasiteľ.
28
A ja ho ustanovím za svojho prvorodeného, za najväčšieho medzi kráľmi zeme.
29
Naveky mu zachovám svoju lásku a svoju zmluvu s ním verne dodržím.
30
Jeho rod zachovám navždy a jeho trón potrvá ako samo nebo.
31
Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú žiť podľa mojej vôle,
32
ak porušia moje nariadenia a nebudú zachovávať moje príkazy,
33
ich hriechy potrescem prútom a ich viny šľahmi biča,
34
ale nikdy ho neprestanem milovať, neporuším svoju vernosť.
35
Svoju zmluvu s ním nikdy nezruším, neodvolám, čo som prisľúbil.
36
Raz navždy som sľúbil na svoju svätosť, nezruším slovo dané Dávidovi.
37
Jeho potomstvo bude vládnuť naveky a jeho trón predo mnou tak dlho ako slnko.
38
Bude taký trvanlivý ako mesiac, verný svedok na nebeskej oblohe." Sela
39
Ale ty si ho zamietol a odohnal, zanevrel si na svojho pomazaného,
40
zrušil si zmluvu so svojím sluhom, jeho korunu si zhodil do blata.
41
Rozboril si všetky jeho hradby, rozváľal si jeho pevnosti,
42
plienili ho všetci, čo išli okolo, na posmech vyšiel u svojich susedov.
43
Jeho protivníkom doprial si víťazstvo, jeho nepriateľov naplnil si radosťou.
44
Otupil si ostrie jeho meča a v bitke si ho nechal bez pomoci.
45
Odobral si mu žiarivé žezlo a jeho trón si zhodil do prachu,
46
skrátil si dni jeho mladistvej sily a pokryl si ho hanbou. Sela
47
Dokedy, Jahve, budeš sa skrývať, dokedy bude blčať tvoj hnev sťa oheň?
48
Pamätaj, aký krátky je môj život, akých krehkých si stvoril všetkých ľudí.
49
Kto môže večne žiť a nikdy nezomrie? Kto sa môže vymaniť z moci smrti? Sela
50
Pane, kam sa podela tvoja niekdajšia láska, tvoje verné sľuby dané Dávidovi?
51
Pozri, Pane, ako tupia tvojho sluhu, ako nosím v srdci urážky od všetkých národov,
52
ako nás, Jahve, tvoji nepriatelia hanobia a znevažujú každý krok tvojho pomazaného!
53
Oslavujme Jahveho naveky! Amen — Nech sa tak stane!
Žalmy 89:1
Žalmy 89:2
Žalmy 89:3
Žalmy 89:4
Žalmy 89:5
Žalmy 89:6
Žalmy 89:7
Žalmy 89:8
Žalmy 89:9
Žalmy 89:10
Žalmy 89:11
Žalmy 89:12
Žalmy 89:13
Žalmy 89:14
Žalmy 89:15
Žalmy 89:16
Žalmy 89:17
Žalmy 89:18
Žalmy 89:19
Žalmy 89:20
Žalmy 89:21
Žalmy 89:22
Žalmy 89:23
Žalmy 89:24
Žalmy 89:25
Žalmy 89:26
Žalmy 89:27
Žalmy 89:28
Žalmy 89:29
Žalmy 89:30
Žalmy 89:31
Žalmy 89:32
Žalmy 89:33
Žalmy 89:34
Žalmy 89:35
Žalmy 89:36
Žalmy 89:37
Žalmy 89:38
Žalmy 89:39
Žalmy 89:40
Žalmy 89:41
Žalmy 89:42
Žalmy 89:43
Žalmy 89:44
Žalmy 89:45
Žalmy 89:46
Žalmy 89:47
Žalmy 89:48
Žalmy 89:49
Žalmy 89:50
Žalmy 89:51
Žalmy 89:52
Žalmy 89:53
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150