A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 881
Pieseň. Žalm. Korachových synov. Pre zbormajstra. V chorobe. V zármutku. Báseň. Domorodca Hemana.
2
Jahve, Bože, spása moja, vo dne v noci k tebe volám.
3
Nech moja modlitba vystúpi k tebe, vypočuj môj hlasitý nárek,
4
lebo som presýtený útrapami, môj život je na prahu smrti.
5
Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, medzi chorých, ktorým niet lieku,
6
pokladajú ma za mŕtveho, čo patrí medzi zabitých, ležiacich v hrobe, o ktorých sa už nestaráš, od ktorých si odtiahol pomocnú ruku.
7
Vrhol si ma do hlbokej priepasti, do tmy a do hlbín.
8
Zaľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, zaplavili ma prívaly tvojho hnevu. Sela
9
Odvrátil si odo mňa všetkých priateľov, zošklivil si ma pred nimi, som ako väzeň, čo nemôže ujsť.
10
Oči mám vpadnuté od utrpenia. Jahve, k tebe volám celý deň, k tebe svoje ruky vystieram.
11
Vari pre mŕtvych budeš konať podivuhodné skutky, či ich tiene vstanú, aby ťa chválili? Sela
12
Či v hrobe budú rozprávať o tvojej láske a o tvojej vernej pomoci v ríši zániku?
13
Či v temnotách vidieť tvoje zázraky a tvoju dokonalosť v kraji zabudnutia?
14
Ale ja ťa, Jahve, prosím o pomoc, každé ráno moja modlitba predstupuje pred teba.
15
Jahve, prečo ma odvrhuješ, prečo mi odieraš svoju priazeň?
16
Od detstva som nešťastný a blízky smrti, hyniem pod ťarchou tvojich úderov.
17
Tvoje rozhorčenie sa prevalilo cezo mňa a tvoje hrozné zásahy ma zničili,
18
po celé dni ma obkľučujú ako záplava, valia sa na mňa zo všetkých strán.
19
Odňal si mi priateľov a druhov, spoločníkom mi zostal tmavý hrob.