A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 861
Modlitba. Dávidova. Počúvaj ma, Jahve, a vyslyš ma, lebo som biedny a nešťastný.
2
Ochraňuj ma, veď som ti verný, Bože, zachráň svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
3
Bože môj, zmiluj sa nado mnou, Pane, k tebe volám po celý deň.
4
Poteš ma, Pane, k tebe dvíham svoju dušu.
5
Pane, ty si dobrotivý a zhovievavý, plný lásky ku všetkým, ktorí ťa vzývajú.
6
Vypočuj, Jahve, moju modlitbu, počuj moje úpenlivé volanie!
7
Teba vzývam v súžení, lebo ma vyslyšíš, Pane.
8
Okrem teba niet Boha a nič sa tvojim dielam nevyrovná.
9
Bože, všetky národy, ktoré si stvoril, prídu sa ti klaňať a oslavovať tvoje meno.
10
Naozaj si veľký a tvoje diela sú nádherné! Jedine ty si Boh.
11
Ukáž mi, Jahve, cestu k tebe a budem žiť podľa tvojej pravdy. Daj, aby som bol jednej mysle s tými, čo ťa uctievajú.
12
Chcem ťa oslavovať celým srdcom, môj Boh a Pán, a večne chváliť veľkosť tvojho mena,
13
lebo veľká je tvoja láska ku mne, vytrhol si ma z moci smrti.
14
Bože, spupní ľudia ma napádajú, húf násilníkov číha mi na život, ľudia, čo nemajú ohľad na teba.
15
Ale ty, Pane, si Boh milosrdný a dobrotivý, zhovievavý, veľmi láskavý.
16
Obráť sa ku mne a buď mi milostivý, posilni svojho sluhu, zachráň syna svojej slúžky!
17
Jahve, daj mi znak svojej lásky, nech sa zahanbia tí, čo ma nenávidia, keď uvidia, že si mi pomohol a potešil si ma.