A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 851
Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2
Jahve, bol si dobrý ku svojej krajine, priviedol si späť zajatcov vyvoleného národa,
3
odpustil si viny svojmu ľudu, zotrel si všetky jeho hriechy, Sela
4
odložil si svoje rozhorčenie, zanechal si svoj veľký hnev.
5
Bože, záchranca náš, obnov nás, utíš svoj hnev proti nám.
6
Či sa večne budeš na nás hnevať a prenášať svoj hnev z pokolenia na pokolenie?
7
Zaiste nám dáš nový život a tvoj ľud sa bude radovať v tebe.
8
Jahve, prejav nám svoju lásku a daj nám svoju spásu!
9
Počúvam, čo hovorí Boh: Jahve ohlasuje pokoj svojmu ľudu, svojim verným a všetkým, čo sa k nemu obracajú celým srdcom.
10
Blízka je jeho spása pre tých, čo ho uctievajú, Boh bude znova bývať v našej krajine.
11
Láska a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa objímu.
12
Vernosť bude prekvitať na zemi a spravodlivosť sa skloní z neba.
13
Jahve dá hojnosť svojich darov a naša zem vydá svoje plody.
14
Spravodlivosť bude kráčať pred ním a po jeho stopách príde spása.