A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 841
Pre zbormajstra. Na... z Gatu. Korachových synov. Žalm.
2
Aký milý je tvoj chrám, vševládny Jahve!
3
Túžim, ba dychtím po nádvoriach Božieho chrámu, moje srdce, celá moja bytosť s radosťou volajú k živému Bohu.
4
Veď aj vrabec si tam našiel domov a lastovička hniezdo, chovajú mláďatá pri tvojich oltároch, vševládny Jahve, môj Kráľ a Boh!
5
Šťastní sú tí, čo bývajú blízko tvojho chrámu, môžu ťa velebiť bez prestania. Sela
6
Štastní sú ľudia, ktorých posilňuješ, aby sa vydali na svätú púť.
7
Keď putujú balzamovým údolím, kde je prameň vody, jesenné dažde plnia ho zurčiacim potokom.
8
Stúpajú vyššie a vyššie, až konečne dôjdu k Bohu na Sione.
9
Počuj moju modlitbu, Jahve, vševládny Bože, počúvaj ma, Bože našich otcov! Sela
10
Bože, náš ochranca, zhliadni na tvár svojho vyvoleného.
11
Jediný deň v tvojom chráme je vzácnejší ako tisíc dní inde. Lepšie byť sluhom v dome môjho Boha, ako pánom v domoch bezbožníkov.
12
Jahve Boh je ochrana a záštita, uštedruje priazeň i slávu, Jahve neodoprie šťastie tým, čo žijú statočne.
13
Vševládny Jahve, šťastný je človek, ktorý skladá nádej v teba!