A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 821
Žalm. Asafov. Boh predsedá nebeskému súdu, vynáša rozsudky nad sudcami:
2
"Dokedy budete súdiť nespravodlivo a nadŕžať bezbožníkom? Sela
3
Bráňte slabých a siroty, dopomáhajte k právu utláčaným a biednym!
4
Oslobodzujte zotročených a úbožiakov, vytrhnite ich z pazúrov bezbožníkov!
5
Vy však nechápete, nič nerozumiete, počínate si ako slepí, a tak poriadok na zemi je otrasený.
6
Toto je môj výrok: Aj keď ste Božími zástupcami a synmi Najvyššieho,
7
pomriete ako ostatní ľudia a skončíte ako každý iný vladár!"
8
Bože, vstaň a zaveď na svete spravodlivosť, lebo tebe podliehajú všetky národy.