A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 811
Pre zbormajstra. Na... z Gatu. Asafov.
2
Nadšene spievajte Bohu, ktorý je naša sila, volajte na slávu Boha vyvoleného národa!
3
Chopte sa hudobných nástrojov, udrite na bubon, zahrajte na ľubozvučnej harfe a na lýre!
4
Zatrúbte na rohu pri nove mesiaca i pri jeho splne v deň pre nás sviatočný!
5
Toto je zákon pre vyvolený národ, nariadenie Boha vyvoleného ľudu,
6
príkaz daný ľudu, keď vychádzal z Egyptskej zeme. Počúvame neslýchané slová:
7
"Sňal som ti z pliec bremeno a z tvojich rúk stavebný kôš.
8
Keď si kričal ku mne v trápení, vyslobodil som ťa, odpovedal som ti z hrmiaceho mraku, skúšal som ťa pri meribských vodách. Sela
9
Ľud môj, čuj moje napomenutie, národ môj, nože ma počúvni!
10
Nech niet u teba pohanských bohov, neklaňaj sa cudzím bôžikom!
11
Ja, Jahve, som tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Otvor si ústa a ja ich naplním.
12
Ale môj ľud nepočúval na moje slová, môj národ ma nechcel poslúchať,
13
preto som ich nechal v zatvrdlivosti, aby konali podľa svojich vrtochov.
14
Kiež by ma ľud môj uposlúchol a môj národ kráčal po mojich cestách!
15
Hneď by som pokoril jeho nepriateľov a svoju ťažkú ruku by som obrátil proti jeho utláčateľom.
16
Tí, čo nenávidia Jahveho, by sa pred ním so strachom klonili a ich osud by bol navždy spečatený.
17
Choval by som ho chlebom z najlepšej pšenice a napájal mokom z najsladšieho hrozna spomedzi skál.