A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 81
Pre zbormajstra. Na Gatovej… Žalm. Dávidov.
2
Jahve, Pane náš! Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Nad nebesia sa vznáša tvoja veleba.
3
Ústami detí a nemluvniat potvrdil si svoju moci proti svojim nepriateľom, umlčal si protivníkov a odbojníkov.
4
Keď sa zahľadím na tvoje nebesia, na dielo tvojich rúk, na mesiac a hviezdy, ktoré si stvoril,
5
čo je človek, že naňho pamätáš, čo je smrteľník, že sa oňho staráš?
6
A predsa si ho urobil málo menším od anjelov, ovenčil si ho slávou a cťou,
7
ustanovil si ho za pána nad dielom svojich rúk, položil si všetko pod jeho nohy:
8
stáda oviec a dobytka, ba aj divú zver,
9
nebeské vtáctvo a morské ryby a všetky živočíchy, čo žijú v mori.
10
Jahve, Pane náš! Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!