A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 77

1
Pre zbormajstra... Jedutunov. Asafov. Žalm.
2
Hlasne volám k Bohu o pomoc, kričím k Bohu a on ma počúva.
3
V deň úzkosti obrátil som sa na Pána, za noci spínal som ruky v modlitbe neúnavne a odmietal som všetku ľudskú útechu.
4
Keď myslím na Boha, vzdychám a keď uvažujem, klesám na duchu. Sela
5
Ani len oka mi nedáš zažmúriť, som rozrušený a neschopný slova.
6
Premýšľam o zašlých časoch, rozpomínam sa na dávne roky.
7
Za nocí mi to znie ako refrén mysľou, hĺbam a v duchu sa pýtam:
8
Či nás Pán zavrhol navždy a nikdy nám už neprejaví priazeň?
9
Či nás prestal milovať a nesplnené zostanú jeho sľuby, ktoré dal predošlým pokoleniam?
10
Zabudol Boh na svoje milosrdenstvo a hnev mu zatvoril srdce? Sela
11
Povedal som si: "Trápi ma, že Najvyšší teraz celkom inak koná!"
12
Spomínam si na veľké skutky Jahveho, mám na mysli tvoje dávne zázračné činy,
13
zamýšľam sa nad tvojimi dielami, uvažujem o všetkom, čo si učinil.
14
Bože, ty robíš všetko sväto, ktoré božstvo je také veľké ako náš Boh?
15
Bože, ty jediný robíš zázraky, ty si ukázal národom svoju moc,
16
svojou rukou si vyslobodil svoj ľud, potomkov vyvoleného národa. Sela
17
Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a rozvlnili sa, morské hlbiny sa rozvírili.
18
Mračná vychrlili prúdy vôd, v oblakoch duneli hromy a blesky križovali oblohu.
19
Hromobitie rachotilo v povíchrici, tvoje blesky ožarovali celý svet a zem sa hýbala a triasla.
20
Tvoja cesta viedla cez more, tvoj chodník cez šíre vody a tvoje stopy nebolo vidno.
21
Viedol si svoj ľud ako ovečky Mojžišovou a Áronovou rukou.
Žalmy 77:1
Žalmy 77:2
Žalmy 77:3
Žalmy 77:4
Žalmy 77:5
Žalmy 77:6
Žalmy 77:7
Žalmy 77:8
Žalmy 77:9
Žalmy 77:10
Žalmy 77:11
Žalmy 77:12
Žalmy 77:13
Žalmy 77:14
Žalmy 77:15
Žalmy 77:16
Žalmy 77:17
Žalmy 77:18
Žalmy 77:19
Žalmy 77:20
Žalmy 77:21
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150