A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 761
Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Žalm. Asafov. Pieseň.
2
Boh je známy vo svojej zemi, jeho meno je veľké u vyvoleného národa.
3
Prebýva vo Svätom meste, na Sione má svoj stánok.
4
Tu dolámal blýskavé šípy, štíty, meče a všetky zbrane. Sela
5
Vznešený si, Bože, a veľmi mocný!
6
Tí, čo sa hnali za korisťou, boli o ňu obraní, najudatnejší pohynuli a najsilnejším ochrnuli ruky
7
Na tvoju hrozbu, Bože našich otcov, jazdci a kone popadali omráčení.
8
Vzbudzuješ hrôzu, Bože, ktože obstojí pred tebou, keď sa rozhneváš?
9
Vyhlásil si svoj rozsudok z neba, zem sa zdesila a zatíchla.
10
Bože, keď si začal súd na obranu utláčaných zeme, Sela
11
aj zúriví ľudia museli ťa osláviť a tí, čo prežili tvoj hnev, zasvätia ti sviatok.
12
Robte sľuby Jahvemu, svojmu Bohu, a plňte ich, všetci navôkol prineste mu dary,
13
lebo on krotí pyšných panovníkov a napĺňa bázňou všetkých kráľov sveta.