A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 751
Pre zbormajstra. "Nenič." Žalm. Asafov. Pieseň.
2
Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa; blízky si tým, ktorí rozhlasujú tvoje veľké činy.
3
Boh hovorí: "Keď príde čas, ktorý som určil, ja sám budem spravodlivo súdiť.
4
Hoci sa trasie zem a s ňou celé ľudstvo, ja držím pevne jej základy. Sela
5
Pyšným hovorím: "Nevystatujte sa!" a bezbožným: "Nedvíhajte vysoko rohy,
6
nedvíhajte rohy proti nebu, nehovorte bezočivo voči Stvoriteľovi!
7
Ani od východu, ani od západu, ani od púšte nepríde posila!"
8
Boh je sudca: jedného poníži, druhého povýši.
9
Jahve drží v ruke čašu a v nej šumí víno Božieho hnevu. Nalieva z neho a každý bezbožník na zemi musí ho vypiť do poslednej kvapky.
10
Ale ja budem naveky oslavovať chvály, spievať budem stále Bohu našich otcov.
11
Pozrážam rohy bezbožníkom a pozdvihnú sa čelá statočných ľudí.