A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 74

1
Báseň. Asafova. Prečo si nás, Bože, zavrhol? Je to navždy? Prečo si hnevom zahorel na svoje ovečky?
2
Rozpamätaj sa na ľud, ktorý si oddávna prijal za svoj, na ľud, ktorý si vykúpil, aby patril tebe, pamätaj na vrch Sion, kde je tvoje sídlo!
3
Zájdi si medzi tie prastaré zrúcaniny: nepriateľ spustošil všetko vo svätyni.
4
Rev nepriateľov rozliehal sa tvojím svätým miestom, svoje odznaky vztýčili v ňom na znak víťazstva.
5
Rozváľali všetko ako drevorubači, čo sa v lese rozháňajú sekerou,
6
vytrhali rezbárske ozdoby, roztrieskali ich sekerami a topormi.
7
Podpálili tvoju svätyňu, znesvätili tvoj chrám a zrovnali ho so zemou.
8
Povedali si: "Úplne ich vyhubme!" A po krajine spálili bohoslužobné stánky.
9
Prestali už u nás Božie znamenia, nemáme prorokov a nikto z nás nevie, dokiaľ to potrvá.
10
Bože, dokedy nepriateľ bude sa posmievať? Neustále bude protivník hanobiť tvoje meno?
11
Prečo odťahuješ svoju pravicu, prečo sa na to nečinne pozeráš?
12
Ale ty, Bože, ty si kráľom od vekov, ty, víťazný osloboditeľ sveta,
13
svojou silou rozdvojil si more, rozdrúzgal si hlavy morským obludám,
14
roztrieskal si hlavy Leviatanovi a hodil si ho za pokrm žralokom.
15
Dal si vyprýštiť prameňom a bystrinám a vysušil si rieky bohaté na vodu.
16
Tebe patrí deň a tvoja je noc, ty si stvoril mesiac a slnko,
17
ty si ustálil zemské oblasti, ty si ustálil leto a zimu.
18
Rozpamätaj sa, Jahve, na rúhanie nepriateľa, na urážky, ktorými ťa zahŕňa divošské plemeno.
19
Nevydávaj dravcom svoju holubicu, nezabudni navždy na svojich trpiacich sluhov.
20
Pamätaj na svoju zmluvu, lebo z každého kúta zeme číha násilenstvo.
21
Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedni a ubití chvália tvoje meno!
22
Vstaň, Bože, ujmi sa svojej veci, pamätaj, ako ťa hlupáci denne urážajú,
23
nezabúdaj na krik tvojich odporcov, stále rastúci rev tvojich protivníkov.
Žalmy 74:1
Žalmy 74:2
Žalmy 74:3
Žalmy 74:4
Žalmy 74:5
Žalmy 74:6
Žalmy 74:7
Žalmy 74:8
Žalmy 74:9
Žalmy 74:10
Žalmy 74:11
Žalmy 74:12
Žalmy 74:13
Žalmy 74:14
Žalmy 74:15
Žalmy 74:16
Žalmy 74:17
Žalmy 74:18
Žalmy 74:19
Žalmy 74:20
Žalmy 74:21
Žalmy 74:22
Žalmy 74:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150