A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 73

1
Žalm. Asafov. Aký dobrý je Boh voči statočným ľuďom, aký dobrý je Pán k tým, čo majú čisté úmysly!
2
Takmer sa mi noha pošmykla a len-len, že som nepadol,
3
závidel som chvastúňom, keď som videl, ako sa darí bezbožníkom.
4
Nemajú utrpenie, ich telá sú zdravé a vypasené,
5
nie sú zavalení starosťami ako iní, netrpia ako ostatní smrteľníci.
6
Preto pýchu majú ako zlatú reťaz kolo krku a násilenstvo ich zahaľuje ako rúcho.
7
Oči sa im zlostne blyštia uprostred tučnej tváre a pyšné nápady lietajú im mysľou.
8
Ich reč je samý výsmech a zlomyseľnosť, pohŕdavo šíria krivé obvinenia.
9
Svoje ústa dvíhajú k nebu a jazykom zametajú zem.
10
A môj ľud ide za nimi a ich slová pije ako vodu,
11
hoci hovoria: "Čože Boh o tom vie? Najvyšší sa o to nestará."
12
Takíto sú bezbožníci, ale stále sa im darí a hromadia bohatstvá!
13
Teda nadarmo som mal vždy čisté úmysly a zachoval sa od hriešnych skutkov,
14
keď po celý deň znášam údery a moje trampoty sa začínajú od včasného rána!
15
Keby som takto rozprával, zradil by som pokolenie Božích synov.
16
Teda som uvažoval, aby som to porozumel, ale zdalo sa mi to príliš ťažké,
17
dokiaľ som nevstúpil do božských svätýň a nepochopil, aký koniec ich čaká.
18
Hľa, ponechal si ich na šmykľavej ceste a vystavil si ich pádu do záhuby.
19
Ako rýchlo vyjdú navnivoč, odpadnú a zomrú zachvátení hrôzou,
20
ako sen pri precitnutí, Bože, sťa videnia vo sne, čo zmiznú z pamäti, sotva sa človek prebudí.
21
Keď sa vo mne búrilo srdce a zaslepila ma závisť,
22
bol som ohlúpený a nič som nechápal, Bože, stál som pred tebou ako nerozumné zviera,
23
a predsa som zostal pri tebe, držíš ma za ruku,
24
vedieš svojou radou a nakoniec ma chceš vziať do svojej slávy.
25
Kohože mám v nebi okrem teba? A keď mám teba, neteší ma zem.
26
Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh je moja sila, moje večné dedičstvo.
27
Zahynú všetci, čo sa od teba vzdialia, zahubíš tých, čo sa ti spreneveria,
28
ale moje najväčšie šťastie je byť s tebou, Bože, teba som si vyvolil za útočište, Pán a Boh môj. Budem rozhlasovať tvoje veľké činy na zhromaždeniach ľudu vo Svätom meste.
Žalmy 73:1
Žalmy 73:2
Žalmy 73:3
Žalmy 73:4
Žalmy 73:5
Žalmy 73:6
Žalmy 73:7
Žalmy 73:8
Žalmy 73:9
Žalmy 73:10
Žalmy 73:11
Žalmy 73:12
Žalmy 73:13
Žalmy 73:14
Žalmy 73:15
Žalmy 73:16
Žalmy 73:17
Žalmy 73:18
Žalmy 73:19
Žalmy 73:20
Žalmy 73:21
Žalmy 73:22
Žalmy 73:23
Žalmy 73:24
Žalmy 73:25
Žalmy 73:26
Žalmy 73:27
Žalmy 73:28
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150