A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 72

1
Šalamúnov. Bože, daj kráľovi svoju sudcovskú právomoc, kráľovskému synovi svoju spravodlivosť,
2
aby tvojmu ľudu vynášal správne rozsudky, spravodlivé rozhodnutia tvojim ubiedeným.
3
Po celej krajine od hôr po návršia nech panuje pokoj a kvitnú dobré mravy!
4
On dopomôže utláčaným k právu, zastane sa synov biednych ľudí a rozdrví utláčateľov.
5
Jeho kráľovstvo potrvá dotiaľ, dokiaľ bude slnko žiariť a mesiac svietiť, po všetky pokolenia.
6
Je ako dážď, čo padá na lúčiny, ako tichý dáždik, ktorý zavlažuje zem.
7
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a veľký blahobyt, dokiaľ len mesiac nevyhasne.
8
Bude vládnuť od mora k moru, od rieky Eufrat až po okraj zeme;
9
zohnú sa pred ním obyvatelia púšte, jeho nepriatelia budú lízať prach.
10
Králi Taršiša a ostrovov donesú mu dary, králi Arábie a Sáby odovzdajú mu poplatky,
11
všetci králi poklonia sa pred ním a všetky národy budú mu slúžiť.
12
Oslobodí chudobného od vydierača a ujme sa utrápeného, čo nemá ochrancu.
13
Bude mať súcit so slabým a biednym, zachráni život chudobných,
14
vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo ich krv je drahocenná v jeho očiach.
15
(Nech dlho žije a nech mu prinášajú zlato z Arábie!) Budú sa za neho modliť bez prestania, každý deň mu budú dobrorečiť.
16
Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená vrchov ako kvety a plody Libanonu, ako tráva na poli.
17
Nech jeho meno trvá naveky, nech sa jeho meno rozrastá pod slnkom! V ňom budú požehnané všetky národy zeme a všetky pokolenia nazvú ho blaženým.
18
Nech je zvelebený Jahve, Boh vyvoleného národa, jedine on koná také divy!
19
Nech je velebené jeho slávne meno naveky, nech sa jeho slávou naplní celá zem! Amen. Amen.
20
Koniec modlitieb Dávida, syna Izajovho.
Žalmy 72:1
Žalmy 72:2
Žalmy 72:3
Žalmy 72:4
Žalmy 72:5
Žalmy 72:6
Žalmy 72:7
Žalmy 72:8
Žalmy 72:9
Žalmy 72:10
Žalmy 72:11
Žalmy 72:12
Žalmy 72:13
Žalmy 72:14
Žalmy 72:15
Žalmy 72:16
Žalmy 72:17
Žalmy 72:18
Žalmy 72:19
Žalmy 72:20
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150