A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 701
Pre zbormajstra. Dávidov. Ako pripomienka.
2
Bože, príď ma zachrániť, Jahve, ponáhľaj sa mi na pomoc!
3
Hanba a posmech na tých, čo ma chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia, čo sa tešia z môjho nešťastia!
4
Nech zmeravejú od hanby, ktorí sa mi posmievajú!
5
Ale tí, čo ťa hľadajú, nech jasajú a nech v tebe nájdu plnú radosť! Nech tí, čo od teba čakajú záchranu, neustále volajú: "Sláva ti, Bože náš!"
6
Ja som však úbohý a biedny, Bože, príď mi na pomoc! Ty si môj pomocník, ty si môj spasiteľ, preto, Jahve, nemeškaj!