A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 69

1
Pre zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Dávidov.
2
Bože, zachráň ma, lebo vody siahajú mi až po hrdlo!
3
Viaznem v hlbokom bahne, kde niet sa o čo oprieť, padol som do hlbokých vôd a príval ma zalieva.
4
Ustal som od kriku, hrdlo mi zachríplo, zrak sa mi kalí, čo toľko svojho Boha vyzerám.
5
Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez dôvodu nenávidia. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú, mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny. (Ako môžem vrátiť, čo som neukradol?)
6
Bože, ty vieš, aký som bol nerozumný, moje previnenia sú ti dobre známe.
7
Nech nie som na hanbu dúfajúcim v teba, Pane, Bože vševládny! Nech nie sú pokorení mojou vinou tí, čo ťa milujú, Bože vyvoleného národa!
8
Lebo kvôli tebe znášam pohŕdanie a vystavený som posmechu,
9
moji bratia ma považujú za cudzieho, som cudzincom vo vlastnej rodine.
10
Lebo ma stravuje horlivosť za tvoj chrám, dopadajú na mňa urážky tých, čo urážajú teba.
11
Pôstom moríme svoje telo a ľudia ma za to potupujú,
12
obliekam sa do kajúceho rúcha a robia si zo mňa žarty.
13
Povaľači pri mestských bránach klebetia o mne, opilci sa zo mňa vysmievajú.
14
Ale ja sa modlím k tebe, Jahve, v tomto milostivom čase: Pre svoju veľkú lásku, Bože, odpovedz mi, poskytni mi svoju sľúbenú pomoc!
15
Vytiahni ma z bahna, aby som v ňom neuviazol, zachráň ma od mojich nepriateľov a z bezodných hlbočín,
16
aby ma nestrhli vodné prúdy, aby ma nepohltila hlbočina, aby priepasť nezavrela nado mnou pažerák.
17
Odpovedz mi, Jahve, veď tvoja láska je dobrotivá, obráť sa ku mne s otcovskou nežnosťou!
18
Neodvracaj svoju tvár od svojho sluhu, odpovedz mi rýchlo, som v nebezpečenstve.
19
Príď celkom blízko ku mne a vymaň ma, zachráň ma pred nepriateľmi!
20
Ty vieš, aké pohŕdanie, akú hanbu a potupu znášam, ty poznáš všetkých mojich trýzniteľov.
21
Opovrhovanie zlomilo mi srdce, až ma sily opustili, čakal som na súcit, ale márne, hľadal som tešiteľov, ale som nenašiel.
22
Do jedla mi namiešali žlč a keď som bol smädný, napájali ma octom.
23
Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, ich hostiny nech sú pre nich pascou!
24
Nech sa im v očiach zatmie, nech celkom oslepnú, nech im choroba rozhlodá bedrá!
25
Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti oheň tvojho hnevu!
26
Nech spustne ich domov, ich stánok nech je bez obyvateľa,
27
lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, množia bolesti tomu, koho si ty ranil.
28
Započítaj im hriech na hriech, nech nikdy nezakúsia tvoje milosrdenstvo!
29
Nech sú vytretí z knihy života, nezapíš ich medzi vyvolených!
30
Ja som nešťastný a sužovaný, Bože, kiež ma pozdvihne tvoja pomoc!
31
Potom budem spevom chváliť Boha, velebiť ho a vzdávať vďaky
32
a to bude Jahvemu milšie ako obetný býk, ako junec dobre urastený.
33
Pozrite a tešte sa, skromní ľudia, povzbuďte sa, milujúci Boha,
34
lebo Jahve počúva chudobných a nezabúda na tých, čo sú vo vyhnanstve.
35
Chváľte ho, nebesia i zem, moria a všetko, čo žije v nich,
36
lebo Boh zachráni Sion a znovu vybuduje naše mestá, bude sa v nich bývať a nám budú patriť.
37
Zdedia ich naše detné deti, budú ich obývať tí, čo milujú Boha.
Žalmy 69:1
Žalmy 69:2
Žalmy 69:3
Žalmy 69:4
Žalmy 69:5
Žalmy 69:6
Žalmy 69:7
Žalmy 69:8
Žalmy 69:9
Žalmy 69:10
Žalmy 69:11
Žalmy 69:12
Žalmy 69:13
Žalmy 69:14
Žalmy 69:15
Žalmy 69:16
Žalmy 69:17
Žalmy 69:18
Žalmy 69:19
Žalmy 69:20
Žalmy 69:21
Žalmy 69:22
Žalmy 69:23
Žalmy 69:24
Žalmy 69:25
Žalmy 69:26
Žalmy 69:27
Žalmy 69:28
Žalmy 69:29
Žalmy 69:30
Žalmy 69:31
Žalmy 69:32
Žalmy 69:33
Žalmy 69:34
Žalmy 69:35
Žalmy 69:36
Žalmy 69:37
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150