A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 68

1
Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Pieseň.
2
Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, utekajú pred ním tí, čo ho nenávidia;
3
rozháňaš ich, ako vietor rozháňa dym, bezbožníci pred Božou tvárou hynú, ako sa vosk roztápa na ohni.
4
Ale statoční ľudia plesajú a radujú sa v Božej prítomnosti a prekypujú šťastím.
5
Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, oslavujte toho, ktorý sa vznáša na oblakoch, tešte sa v Jahvem a jasajte v jeho prítomnosti!
6
Boh býva vo svätom chráme, sirotám je otcom a vdovám obhajcom,
7
opusteným poskytuje prístrešie, väzňov vyvádza na slobodu, ale odbojníkov necháva na vyprahnutej púšti.
8
Bože, keď si šiel na čelo svojho ľudu, keď si kráčal cez púšť, Sela
9
zem sa triasla a nebesia sa rozpršali pred Bohom, Pánom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela.
10
Hojný dážď si zoslal, Bože, a občerstvil si svoju zmorenú dedičnú krajinu.
11
Bože, tvoja rodina bývala v zemi, ktorú si láskavo pripravil za domov svojim biednym.
12
Pán posiela dobrú zvesť a mnohí ju radostne šíria:
13
"Králi so svojimi vojskami dali sa na útek." Kým vy postávate medzi košiarmi, ženy si delia korisť vo vašich stanoch
14
 — ako holubice so striebornými krídlami a peruťami, ktoré žiaria zlatom — ,
15
zatiaľ Všemohúci rozháňa kráľov ako snehové vločky, čo padajú na horu Calmon!
16
Pohorie Bašan je božské pohorie, pohorie Bašan má vysoké štíty.
17
Prečo vy, vysoké štíty, závistlivo hľadíte na vŕšok Sion, kde Boh prebýva a kde Jahve bude bývať naveky?
18
Božích vozov bolo na tisíce, na desaťtisíce, keď Boh tiahol zo Sinaja do svojej svätyne.
19
Vystúpil si na vrch Sion s veľkým zástupcom zajatcov; množstvo ľudí pripadlo ti v korisť, tak aj odbojníci budú slúžiť v Božom, Jahveho chráme.
20
Nech je velebený Boh deň čo deň, on sa o nás stará, Boh je naša spása! Sela
21
Náš Boh je Boh, ktorý nás spasí, Pán Jahve nás vyslobodí od smrti.
22
Boh rozdrví hlavy svojim odporcom, tým spurným hriešnikom s vlajúcimi vlasmi.
23
Pán hovorí: "Dovediem ich z Bašanu, vytiahnem ich z hlbín mora,
24
aby si si nohu vnoril do krvi a jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov."
25
Objavil sa tvoj sprievod, Bože, sprievod do tvojej svätyne, môj Boh a Kráľ.
26
Na čele idú speváci, vzadu hudobníci a uprostred dievčatá hrajúce na tamburínach.
27
Všetok ľud zborovo oslavuje Boha, Izrael jednohlasne chváli Jahveho;
28
prvý kráča Benjamín, najmladší z kmeňov, potom skupina pohlavárov Júdu a náčelníci kmeňov Zabulon a Neftali.
29
Bože, ukáž svoju moc, svoju božskú moc, ktorou si nám pomáhal,
30
rozkáž kráľom, aby ti priniesli dary pre tvoj chrám vo Svätom meste.
31
Pohroz Egyptu, tomu zveru v tŕstí, tomu divému stádu býkov a teliat národov, nech sa ti pokoria a prinesú ti prúty striebra. Rozpráš národy, ktoré majú záľubu vo vojnách!
32
Nech Egypt prinesie poplatky a Etiópia nech vystrie ruky k Bohu!
33
Kráľovstvá celej zeme, vzdajte Bohu chvály, spievajte piesne pravému Bohu, Sela
34
ktorý sa vznáša na nebi, na večnom nebi. Čujte, ako zaznieva jeho mocný hlas!
35
Uznajte Božiu moc! Vznešený Boh vládne nad vyvoleným ľudom a svojou mocou tróni na nebesiach.
36
Úctyhodný si, Bože, vo svojej svätyni. Ty si náš Boh, ty dávaš svojmu ľudu silu a odvahu. Nech je zvelebený Boh!
Žalmy 68:1
Žalmy 68:2
Žalmy 68:3
Žalmy 68:4
Žalmy 68:5
Žalmy 68:6
Žalmy 68:7
Žalmy 68:8
Žalmy 68:9
Žalmy 68:10
Žalmy 68:11
Žalmy 68:12
Žalmy 68:13
Žalmy 68:14
Žalmy 68:15
Žalmy 68:16
Žalmy 68:17
Žalmy 68:18
Žalmy 68:19
Žalmy 68:20
Žalmy 68:21
Žalmy 68:22
Žalmy 68:23
Žalmy 68:24
Žalmy 68:25
Žalmy 68:26
Žalmy 68:27
Žalmy 68:28
Žalmy 68:29
Žalmy 68:30
Žalmy 68:31
Žalmy 68:32
Žalmy 68:33
Žalmy 68:34
Žalmy 68:35
Žalmy 68:36
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150