A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 66

1
Pre zbormajstra. Pieseň. Žalm. Zvelebujte Boha na celej zemi,
2
oslavujte jeho sväté meno, vzdávajte mu nadšenú chválu!
3
Povedzte Bohu: "Úžasné sú tvoje diela! Toľká je tvoja moc, že aj tvoji nepriatelia pred tebou sa klonia.
4
Celá zem sa ti klania, spieva ti ospevujúc tvoje meno." Sela
5
Poďte, obdivujte Božie diela, aké ohromné divy vykonal pre ľudí:
6
premenil more na suchú zem a jeho ľud prešiel peši cez rieku, a tým nás nesmierne potešil.
7
Svojou mocou panuje večne, svojím pohľadom sleduje národy, aby sa odbojníci nezdvihli proti nemu. Sela
8
Národy, oslavujte pravého Boha, rozhlasujte všade jeho veľkú slávu!
9
On nám dáva život a nedopustí, aby sme padli.
10
Bože, preskúšal si nás a prečistil ohňom, ako sa prečisťuje striebro,
11
nechal si nás padnúť do osídla, spútal si nám bedrá ťažkými putami.
12
Dovolil si, aby nám ľudia šliapali po hlavách, prešli sme ohňom a vodou, ale potom si nás vyviedol na slobodu.
13
Prichádzam do tvojho domu s obetami, splním ti svoje sľuby,
14
ktoré som ti sľúbil vlastnými perami, ktoré som vyriekol, keď som bol v súžení.
15
Obetujem ti vykŕmené zvieratá, spálim na tvojom oltári baránky, obetujem ti býčky a kozľatá. Sela
16
Poďte, čujte všetci, čo si ctíte Boha, rozpoviem vám všetko, čo pre mňa urobil.
17
Hlasno som ho prosil o pomoc a chválil som ho svojimi ústami.
18
Keby som bol videl vo svojom srdci zlobu, Boh by ma nebol vypočul,
19
ale Boh ma vyslyšal, venoval pozornosť mojej modlitbe.
20
Nech je oslávený Boh, ktorý nezavrhol moju modlitbu a neodoprel mi svoju lásku!
Žalmy 66:1
Žalmy 66:2
Žalmy 66:3
Žalmy 66:4
Žalmy 66:5
Žalmy 66:6
Žalmy 66:7
Žalmy 66:8
Žalmy 66:9
Žalmy 66:10
Žalmy 66:11
Žalmy 66:12
Žalmy 66:13
Žalmy 66:14
Žalmy 66:15
Žalmy 66:16
Žalmy 66:17
Žalmy 66:18
Žalmy 66:19
Žalmy 66:20
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150