A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 641
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2
Bože, vypočuj hlas mojej úpenlivej prosby, zachráň mi život pred hrozbami nepriateľov!
3
Ukry ma pred podlými zámermi zlosynov, pred zúriacou zberbou zločincov,
4
čo si jazyky ostria ako meče a jedovaté slová hádžu ako šípy,
5
aby z úkrytu zasiahli nevinného a zranili ho znenazdania a bez obavy.
6
Sú rozhodnutí vykonať svoje hriešne plány, dohodli sa nastaviť mi osídla a vravia si: "Ktože nás zbadá?"
7
Vymýšľajú zlo, dôvtipne snujú svoje plány; veru, záhadný je človek a jeho srdce ako priepasť!
8
Ale Boh ich zasiahne svojimi šípmi, poraní ich znenazdania.
9
To ich vlastný jazyk privedie k pádu, a kto ich uvidí, len pokrúti hlavou.
10
Vtedy sa všetkých zmocní hrôza, vyhlásia, že to je zásah Boží, a začnú chápať Božie skutky.
11
Všetci statoční sa zaradujú v Jahvem a budú vkladať do neho svoju nádej; ľudia úprimného srdca budú oslávení.