A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 631
Žalm. Dávidov. Keď bol na Judskej púšti.
2
Bože, ty si môj Boh, hneď za rána ťa hľadám, po tebe smädí moja duša, po tebe smädí celá moja bytosť, ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
3
Tak ťa hľadám vo svätyni, aby som obdivoval tvoju moc a slávu.
4
Tvoja láska je lepšia než život, preto ťa budem oslavovať.
5
Budem ťa velebiť po celý život, v modlitbe k tebe budem spínať ruky.
6
Vtedy mi duša okreje ako na bohatej hostine a jasavá pieseň mi zaznie na perách.
7
Keď si na teba spomínam na svojom lôžku, keď myslím na teba za bezsenných nocí
8
a rozpomínam sa, ako si mi pomáhal, radosťou plesám v tôni tvojich krídel;
9
celou dušou sa viniem k tebe, tvoja pravica je mi oporou.
10
Tí, čo sa stroja vyhasiť mi život, zostúpia do tmavého hrobu,
11
budú vydaní napospas meču a za korisť šakalom.
12
Ja sa však budem tešiť z Božej pomoci a všetci, čo mi zachovali vernosť, dostanú pochvalu, lež navždy onemejú ústa luhárov.