A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 601
Pre zbormajstra. Na "Ľalia je prikázanie." Polohlasom. Dávidov. Na naučenie.
2
Keď bojoval s Aramom Naharajimom a Aramom z Coby a keď Joab znova prišiel, aby porazil Edom v Soľnom údolí, dvanásťtisíc mužov.
3
Bože, ty si nás odtrhol a rozohnal, rozhneval si sa na nás, vráť sa k nám opäť!
4
Krajinu si otriasol a rozštiepil si ju, zaceľ jej trhliny, lebo sa chveje!
5
Tvrdé skúšky si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom, ktoré nás omámilo,
6
ale svojim verným dal si znamenie, aby ušli pred šípmi nepriateľských lukov. Sela
7
Osloboď svojich milovaných, zachráň ich svojou pravicou; prosíme ťa, vyslyš nás!
8
Boh prehovoril zo svojej svätyne: "S radosťou rozmeriam Sichem, údolie Sukkot rozdelím na podiely.
9
Moje je územie Galaád a Manasses, kraj Efraim je mojou prilbou a Júda mojím kráľovským žezlom.
10
Moab je mi nádobou na umývanie, Edom si podmaním svojím sandálom a nad Filištínskom víťazne zajasám."
11
Kto ma vovedie do opevneného mesta, kto ma privedie do Edomu?
12
Či si nás ty, Bože, neopustil a s naším vojskom, Bože, už netiahneš do boja?
13
Poskytni nám pomoc za útlaku, lebo ľudská pomoc je klamná.
14
S Bohom budeme udatne bojovať, on pošliape našich nepriateľov.