A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 59

1
Pre zbormajstra. "Nenič." Dávidov. Polohlasom. Keď Šaul poslal strážiť jeho dom, aby ho vydal smrti.
2
Bože, osloboď ma od nepriateľov, ochráň ma pred tými, čo ma napádajú!
3
Osloboď ma od zločincov, zachráň ma od vrahov!
4
Pozri, striehnu na mňa, ukrutníci sa pripravujú proti mne. Jahve, hoci som nevinný, nič zlé som nevykonal
5
a ničím som im neukrivdil, predsa sa zbiehajú a zastrájajú. Príď mi na pomoc a pozri sa,
6
ty, Jahve, Vševládny Boh, Boh Izraela, vstaň a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie s podlými zradcami! Sela
7
Za súmraku znovu vyliezajú, štekajú ako psi a behajú po meste,
8
ústami chrlia nezmysly a vravia: "Kto nás počuje?"
9
Ale ty, Bože, máš ich na posmech, vysmievaš bezbožné národy.
10
Bože, moja sila, k tebe sa utiekam, lebo ty si môj pevný hrad.
11
Boh je moja láska, zastane sa ma, Boh mi dopraje uzrieť pokorenie mojich nepriateľov.
12
Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol! Rozožeň ich svojou mocou, zraz ich k zemi!
13
Pane, vydaj ich napospas ich vlastným rúhaniam, svojimi rečami nech sa zapletú do pasce vlastnej pýchy! Pre kliatby a lži, ktoré vyslovujú,
14
daj im pocítiť svoj hnev a znič ich, že po nich nezostane stopy! Nech všetci vedia, že Boh vládne nad vyvoleným ľudom až po najďalšie končiny zeme. Sela
15
Za súmraku znovu vyliezajú, štekajú ako psi a behajú po meste,
16
túlajú sa a zháňajú žranicu a zlostne vrčia, ak nedostali do sýtosti.
17
Ale ja budem ospevovať tvoju moc a hneď zrána oslavovať tvoju lásku, lebo ty si mojím pevným hradom a bezpečným útočišťom v ťažkej chvíli.
18
Bože môj, moja sila, budem ti spievať, lebo ty si môj pevný hrad, môj Bože, ty si moja láska.
Žalmy 59:1
Žalmy 59:2
Žalmy 59:3
Žalmy 59:4
Žalmy 59:5
Žalmy 59:6
Žalmy 59:7
Žalmy 59:8
Žalmy 59:9
Žalmy 59:10
Žalmy 59:11
Žalmy 59:12
Žalmy 59:13
Žalmy 59:14
Žalmy 59:15
Žalmy 59:16
Žalmy 59:17
Žalmy 59:18
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150