A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 581
Pre zbormajstra. "Nenič." Dávidov. Polohlasom.
2
Povedzte, mocnári, vynášate spravodlivé rozsudky? Spravodlivo súdite ľudských synov?
3
Naopak, vy len vymýšľate, čo zlého vykonať, a vaše ruky rozsievajú bezprávie v krajine.
4
Bezbožníci, už od detstva dali ste sa na zlé cesty! Luhári, hneď od narodenia začali ste klamať!
5
Plní ste jedu ako hady, zapchávate si uši ako kobra,
6
aby nepočula pieseň zaklínača, ktorý veľmi zručne očarúva hady.
7
Bože, vylám im zuby, Jahve, rozdrv zubiská bezbožníkom,
8
nech sa rozlejú, nech sa stratia ako voda, nech vyschnú ako zašliapaná burina,
9
nech sú ako slimák, rozmiesený v blate, ako mŕtvonarodené dieťa, ktoré neuvidí svetlo!
10
Nech sú znenazdania vytrhaní ako tŕnie, ako bodľačie, ktoré človek s hnevom odhodí.
11
Spravodlivý sa poteší, keď uvidí vykonanú pomstu a zmáča si nohy v krvi bezbožníkov.
12
Potom ľudia vyhlásia: "Predsa Boh odmieňa spravodlivého, predsa jestvuje Boh, čo súdi celý svet!"