A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 551
Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Báseň. Dávidova.
2
Bože, vypočuj moju modlitbu, neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou!
3
Venuj mi pozornosť a vypočuj ma, lebo starosti mi nedajú pokoja.
4
Zdesený som hrozbami nepriateľov, vreskom bezbožníkov, lebo ma obviňujú zo zločinov, zúrivo ma osočujú.
5
Srdce sa mi zviera úzkosťou, prepadol ma smrteľný strach,
6
Hrôza a des ma zachvátili, chvejem sa na celom tele.
7
Vravím si: "Keby som mal krídla ako holubica, odletel by som si odpočinúť,
8
zaletel by som ďaleko, našiel si útulok v samote; Sela
9
vyhľadal si zátišie pred zúrivým víchrom,
10
pred ničiacou búrkou, Bože, pred jedovatými jazykmi záškodníkov." Vidím násilenstvá a spory v meste,
11
dňom a nocou sa plížia po jeho hradbách a vnútri vládne bezprávie a útlak.
12
Všade sa šíri rozvrat a z ulíc nezmizne vydieračstvo a podvod.
13
Keby ma tupil môj protivník, vedel by som to zniesť; keby povstal proti mne nepriateľ, vedel by som sa pred ním skryť.
14
Ale to si ty, môj spoločník, môj dôverný priateľ,
15
s ktorým ma spájala úprimná srdečnosť, spolu sme chodievali v sprievode do chrámu!
16
Nech ich skosí smrť, nech padnú do pekla zaživa, lebo zloba sa zapelešila v ich srdciach i rodinách!
17
Ale ja sa k Bohu obraciam o pomoc, Jahve ma zachráni.
18
Keď sa modlím ráno, napoludnie, večer, bedákam a vzlykám,
19
zachráni ma a vráti mi pokoj, hoci na mňa dorážajú početní protivníci,
20
ako diví kočovníci východných stepí, čo prísahy neplnia a Boha sa neboja.
21
Títo ľudia dvíhajú zbraň proti tým, s ktorými uzavreli mier, rušia dané slovo.
22
Ich reč je hladšia ako maslo, ale v mysli stroja vojnu; ich slová tečú ako olej, ale sú to vytasené meče!
23
Ty však Jahvemu poruč, čo ťa trápi, a on ťa podoprie, nikdy nedovolí, aby spravodlivý tápal v neistote.
24
Bože, zmeť ich do tmavého hrobu! Zákerní vrahovia zahynú v kvete života. Ale ja pevne dúfam v teba, Bože!