A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 541
Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Báseň. Dávidova.
2
Keď obyvatelia stepi Zif prišli povedať Šaulovi: "Neskrýva sa vari u nás Dávid?"
3
Bože, ty sám ma zachráň a svojou mocou obráň moje právo!
4
Bože, vypočuj moju modlitbu, vyslyš moju úpenlivú prosbu!
5
Bezohľadní ľudia a napádajú, surovci mi ohrozujú život, na Boha nemajú ohľad. Sela
6
Mne však je Boh na pomoci, Pán udržiava môj život.
7
Nech na mojich neprajníkov dopadne ich zloba, svojou pravdou ich znič, Jahve!
8
S radostným srdcom prinesiem ti obety, budem ti ďakovať, lebo tak sa svedčí.
9
Boh ma vytrhol zo všetkých ťažkostí a na vlastné oči som videl porážku svojich nepriateľov.