A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 531
Pre zbormajstra. V chorobe. Báseň. Dávidova.
2
Hlupák si myslí, že Boha niet. Akí sú skazení, aké ohavné skutky páchajú, niet nikoho, kto by konal dobro.
3
Boh sa z neba skláňa k ľuďom, aby videl, či si voľakto múdro počína, či niekto hľadá Boha.
4
No všetci poblúdili, úplne sa zvrhli; nikto nerobí nič dobré, ani len jeden jediný!
5
Či nie sú hlúpi tí, čo páchajú zlo, čo mi požierajú ľud, akoby jedli chlieb a Boha nikdy nevzývajú?
6
Hrôza ich zachváti, kde sa báť netreba. Veď Boh sprerážal údy tvojich dobyvateľov, boli porazení, lebo ich Boh zavrhol.
7
Nech zostúpi zo Sionu spása môjmu ľudu! Ľud bude jasať a Izrael sa bude radovať, keď Boh obnoví svoj ľud.