A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 511
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2
Keď za ním prišiel prorok Natan, pretože vošiel k Betsabe.
3
Bože, zmiluj sa nado mnou pre svoju lásku, zotri moje hriechy pre svoje veľké milosrdenstvo!
4
Zmy zo mňa všetku vinu, očisti ma od môjho hriechu!
5
Lebo uznávam svoju vinu, svoj hriech mám stále na mysli.
6
Proti tebe, tebe samému som zhrešil, urobil som, čo je zlé v tvojich očiach. Preto máš pravdu, keď ma obviňuješ, budeš spravodlivý, keď ma odsúdiš.
7
Naozaj, hriešny som sa narodil, som hriešnikom od chvíle svojho počatia.
8
Hoci si pravdu zahalil temnotou, týmto tajomstvom učíš ma múdrosti.
9
Pokrop ma a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh!
10
Prihovor sa mi láskavo a milo a zasa budem celkom šťastný, hoci si ma veľmi upokoril.
11
Odvráť svoj pohľad od mojich hriechov a zotri všetky moje viny!
12
Bože, stvor mi srdce čisté, daruj mi nového a pevného ducha!
13
Neodháňaj ma zo svojej prítomnosti a neodnímaj mi svojho svätého ducha!
14
Oživ vo mne radosť, že som zachránený, a na posilu daj mi šľachetného ducha!
15
Blúdiacim budem ukazovať cestu k tebe a hriešnici sa k tebe opäť vrátia.
16
Bože, Bože, môj spasiteľ, zbav ma škvrny krvipreliatia a zvelebovať budem tvoju dobrotu.
17
Pane, otvor moje pery a budem ťa oslavovať.
18
V obetách nemáš zaľúbenie a keby som ti prinášal celopaly, neprijal by si ich.
19
Mojou obetou, Bože, je môj skrúšený duch; zlomeným a pokoreným srdcom, Bože, nepohŕdaš.
20
Vo svojej láske zmiluj sa nad Sionom, vybuduj znova múry Svätého mesta!
21
Potom láskavo prijmeš stanovené obety, celopaly a obetné dary; budú ti prinášať celopaly na tvojom oltári.