A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 501
Žalm. Asafov. Jahve, Boh bohov, hovorí, predvoláva celý svet od východu až po západ.
2
Boh zažiaril zo Sionu, plného nádhery.
3
Náš Boh prichádza a nemlčí; pred ním spaľujúci oheň, okolo neho zúri búrka.
4
Zvoláva nebesia z výsosti i zem na súd nad svojím ľudom:
5
"Zhromaždite predo mňa mojich verných, ktorí so mnou spečatili zmluvu obetou!"
6
Nebesia ohlasujú jeho spravodlivosť: Boh sám je sudca. Sela
7
7 "Počuj, môj ľud, žalujem na teba, vyvolený ľud, svedčím proti tebe, ja, Boh, tvoj Boh.
8
Neobviňujem ťa pre obety, ktoré mi prinášaš, tvoje celopaly sú stále predo mnou.
9
Viac z tvojho domu býčka neprijmem, ani capov z tvojho košiara,
10
lebo moja je všetka lesná zverina a tisíce zvierat na vrchoch.
11
Poznám každého vtáčka v lese, moje je všetko, čo žije na poliach.
12
Keby som mal hlad, nepoviem to tebe, veď môj je celý svet a všetko, čo je v ňom.
13
Vari ja jedávam býčie mäso a pijem koziu krv?
14
Obetuj Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby!
15
Potom sa obráť na mňa vo svojich ťažkostiach, pomôžem ti a budeš šíriť moju slávu."
16
Bezbožnému Boh vyčíta: "Akým právom odriekaš moje prikázania a moju zmluvu berieš do svojich úst,
17
ale nenávidíš poučenie a moje slová odmietaš?
18
Keď vidíš zlodeja, hneď sa s ním priatelíš a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.
19
Svoje ústa používaš na zlo a svojím jazykom spriadaš klamstvá.
20
Pri vysedávaní rozprávaš proti bratovi, na vlastného brata kydáš hanu.
21
Toto všetko si popáchal a ja mám mlčať? Vari si myslíš, že som podobný tebe? Teraz ťa obviňujem, všetky hriechy ti vypočítam do očí.
22
Dajte si pozor, vy, čo zabúdate na Boha, lebo vás znivočím a nik vám nepomôže!
23
Ten ma oslavuje, kto mi prináša obetu vďaky; každému, kto sa dá na dobrú cestu, ukážem, čo je Božia spása."