A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 491
Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2
Čujte, všetky národy, načúvajte všetci obyvatelia zeme,
3
prostí i vznešení, bohatí i chudobní!
4
Poviem vám múdre slová, rozumné myšlienky svojho srdca.
5
Zamyslím sa nad príslovím a za sprievodu harfy vysvetlím svoju hádanku.
6
Prečo sa mám strachovať v zlých časoch, obklopený zlobou záškodníkova,
7
ktorí sa spoliehajú na svoje bohatstvo a chvastajú sa svojím majetkom?
8
Nikto nemôže vykúpiť seba samého, nik nevládze zaplatiť Bohu výkupné za svoj život,
9
lebo cena ľudského života je príliš vysoká a nikto nebude stačiť,
10
aby žil naveky a neuzrel hrob.
11
Lebo vidí, že aj múdri zomierajú; tak isto hynú blázon i hlupák a svoje bohatstvá nechávajú iným.
12
Hrob je ich večným domovom, ich príbytkom z pokolenia na pokolenie, hoci by zeme pomenovali svojimi menami.
13
Nechápe to človek, kým je v blahobyte, je ako zviera, ktoré uhynie.
14
Taký je údel tých, čo si príliš dôverujú, tak skončia tí, čo sa im slovami líškajú: Sela
15
ako črieda oviec ženú sa do ríše smrti, smrť je ich pastierom. Rútia sa rovno do hrobu, čoskoro pominie ich krása a podsvetie bude ich príbytkom.
16
Ale mňa sám Boh vyslobodí, vytrhne ma z pazúrov podsvetia. Sela
17
Netráp sa zbytočne, keď niekto bohatne, keď rastie majetok jeho domu,
18
keď zomrie, nič nevezme so sebou, nepôjde s ním jeho bohatstvo.
19
Hoci si zaživa lichotil: "Ľudia ťa chvália pre tvoje úspechy,"
20
predsa sa pripojí k svojim mŕtvym predkom, ktorí už nikdy neuvidia svetlo.
21
Nechápe to človek, kým je v blahobyte, je ako zviera, ktoré uhynie.