A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 471
Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2
Všetky národy, tlieskajte rukami, pozdravujte Boha jasavým hlasom,
3
lebo hrozný je Jahve, Najvyšší, veľký kráľ celej zeme!
4
Podmaňuje nám národy, podrobuje nám kmene,
5
vybral nám dedičnú krajinu, chválu Jakuba, ktorého mal rád. Sela
6
Boh vystupuje za veľkého jasotu, Jahve vystupuje za hlaholu poľníc.
7
Chváľte Boha, chváľte ho žalmami, chváľte nášho Kráľa, chváľte chválospevmi!
8
Lebo Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu žalmy čo najdokonalejšie!
9
Boh kraľuje nad národmi, Boh zasadol na svoj svätý trón.
10
Všetci vladári sveta sa družia k vyvolenému Božiemu ľudu, Bohu podliehajú panovníci zeme: on je Najvyšší.