A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 461
Pre zbormajstra. Korachových synov. Na hoboji. Pieseň.
2
Boh je naše útočište a naša sila, najistejšia pomoc v súžení,
3
preto sa nebojíme, hoci by sa zem triasla a vrchy by sa rúcali do hlbín mora.
4
Nech aj hučia moria, ich vody sa penia a pod ich nárazom rozkývu sa horstvá! (Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad.) Sela
5
Ramená rieky osviežujú Božie mesto, sväté sídlo Najvyššieho.
6
V ňom prebýva Boh, preto nebude otrasené, Boh mu pomôže ešte pred úsvitom.
7
Národy sa búria, padajú kráľovstvá; keď jeho hlas zahrmí, zem sa zachvieva.
8
Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad. Sela
9
Poďte, pozrite na veľké Jahveho diela, akými divmi naplnil celú zem!
10
Po celej šírej zemi zastavuje vojny, rozbíja luky, láme kopije a štíty hádže na oheň.
11
"Prestaňte! Vedzte, že ja som Boh, vysoko nad národmi, vysoko nad zemou!"
12
Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad. Sela