A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 451
zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Korachových synov. Báseň. Ľúbostná pieseň.
2
Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, keď spievam oslavnú pieseň na kráľa, môj jazyk je sťa pero rýchleho pisára.
3
Všetkých ľudí prevyšuješ krásou, pôvab sa rozlieva na tvojich perách. Boh ťa zahrnul večným požehnaním.
4
Hrdina, mečom si opáš bedrá a v žiarivom kráľovskom výstroji
5
cválaj na obranu pravdy a práva biednych, napni tetivu luku, tvoja pravica zvíťazí v urputných bojoch.
6
Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy padajú pred tebou.
7
Tvoj trón, ó, Vznešený, bude stáť naveky, tvoje vladárske žezlo nech je znakom pokoja!
8
Miluješ spravodlivosť, bezbožnosť nenávidíš, preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti nad všetkých tvojich druhov.
9
Rúcho ti rozvoniava myrhou, aloou a kasiou, ľúbezná hudba rozveseľuje ťa v palácoch zo slonoviny,
10
kráľovské dcéry sú medzi tvojimi milými, po pravici máš kráľovnú, zdobenú zlatom z Ofiru.
11
Počúvaj, dcéra, pozoruj a dobre uváž, zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom!
12
Sám kráľ zatúži po tvojej kráse, on je tvojím pánom, skloň sa pred ním!
13
Z Týru ti prinesú dary a poprední ľudia sa budú uchádzať o tvoju priazeň.
14
Aká je prekrásna kráľovská dcéra v šatách pretkávaných zlatom!
15
V nádhernom rúchu uvádzajú ju pred kráľa, panenské družice ju sprevádzajú.
16
Za radostného jasotu vstupujú do kráľovského paláca.
17
Kráľu, v náhradu za svojich predkov budeš mať veľa synov a urobíš ich kniežatami po celej zemi.
18
Kiež by som tvoje meno udržiaval v pamäti všetkých pokolení, aby ťa národy oslavovali na večné časy!