A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 44

1
Pre zbormajstra. Korachových synov. Báseň.
2
Bože, slýchali sme na vlastné uši, naši otcovia nám rozprávali o všetkých skutkoch, ktoré si vykonal za ich dní, za dávnych čias.
3
Usadil si ich v zemi a vlastnou rukou si vyhnal pohanov, dal si sa im rozrásť tam, odkiaľ si vytrhal iné národy.
4
Veď zem nevydobyli svojím mečom, nezvíťazilo ich vlastné rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a jas tvojej prítomnosti, lebo si ich miloval.
5
Ty si môj kráľ a môj Boh, ty dávaš zvíťaziť svojmu ľudu.
6
S tebou sme odrazili nepriateľov, v tvojom mene sme premohli protivníkov.
7
Preto sa nespolieham na svoje zbrane, môj meč sa nezachráni.
8
Ty si nás zachránil pred našimi nepriateľmi, ty si zahanbil našich protivníkov.
9
Bohom sa neustále chválime a neprestávame velebiť tvoje meno. Sela
10
No teraz si nás odvrhol a pokoril, už netiahneš do boja s našimi vojskami.
11
Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi, stali sme sa korisťou tých, čo nás nenávidia.
12
Vydal si nás ako ovce na zabitie, rozprášil si nás medzi pohanov.
13
Predal si svoj ľud zadarmo, z predaja si nič nezískal.
14
Vydal si nás na posmech našim susedom, na pohanu a opovrhnutie všetkým navôkol.
15
Urobil si z nás príslovie pre pohanov, národy krútia hlavou nad nami.
16
Svoju potupu mám pred sebou po celý deň, hanba pokrýva mi tvár
17
pri výkrikoch výsmechu a rúhaní, pred nepriateľom horiacim pomstou.
18
Všetko toto doľahlo na nás, ale my na teba nezabúdame, neporušili sme zmluvu s tebou,
19
naše srdce sa ti nestalo neverným, z tvojho chodníka sme neodbočili,
20
a predsa si nás hodil do brlohu šakalova a zahalil si nás temnotou smrti.
21
Keby sme boli zabudli na teba, pravého Boha, a spínali ruky k bohom pohanským,
22
či by sa to Boh nebol dozvedel? Veď on pozná taje srdca!
23
Veď pre teba nás dennodenne vraždia, zaobchádzajú s nami ako s ovcami na jatkách.
24
Vstaň, Bože, vari spíš? Preber sa, nezavrhni nás navždy!
25
Prečo skrývaš svoju tvár? Zabúdaš na našu biedu a na náš útlak?
26
Veď klesáme do prachu a bezvládne ležíme na zemi.
27
Vstaň a príď nám na pomoc, zachráň nás pre svoju súcitnú lásku!
Žalmy 44:1
Žalmy 44:2
Žalmy 44:3
Žalmy 44:4
Žalmy 44:5
Žalmy 44:6
Žalmy 44:7
Žalmy 44:8
Žalmy 44:9
Žalmy 44:10
Žalmy 44:11
Žalmy 44:12
Žalmy 44:13
Žalmy 44:14
Žalmy 44:15
Žalmy 44:16
Žalmy 44:17
Žalmy 44:18
Žalmy 44:19
Žalmy 44:20
Žalmy 44:21
Žalmy 44:22
Žalmy 44:23
Žalmy 44:24
Žalmy 44:25
Žalmy 44:26
Žalmy 44:27
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150