A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 38

1
Žalm. Dávidov. Ako pripomienka.
2
Jahve, nekarhaj ma vo svojom rozhorčení, netrestaj ma vo svojom hneve!
3
Lebo ma zasiahli tvoje šípy a tvoja ruka na mňa doľahla.
4
Celý som doráňaný od tvojho rozhorčenia, celý som zdrvený pre svoje hriechy.
5
Topím sa v záplave svojich hriechov, tlačia ma ako ťažké bremeno.
6
Rany mi hnisajú a odporne páchnu, a to pre moju nerozumnosť.
7
Som zhrbený a pokorený, celé dni sa vláčim ako človek v smútku.
8
Telo mi spaľuje horúčka, niet na mne zdravého miesta,
9
nevládny som a celkom dobitý, kričím v mukách svojho srdca.
10
Pane, každá moja túžba je ti známa, moje vzdychanie nie je skryté pred tebou.
11
Srdce mi prudko bije, opúšťa ma sila, ba i svetlo mojich očí hasne.
12
Priatelia a známi sa ma stránia pre moju chorobu a príbuzní sa odťahujú odo mňa.
13
Tí, čo mi číhajú na život, stroja mi nástrahy, tí, čo ma chcú zničiť, zle o mne hovoria a po celé dni vymýšľajú klamstvá.
14
Ale ja som sťa hluchý, nepočúvam, ako nemý, ústa neotváram;
15
ako človek, čo nechce počúvať, lebo sa nevie obrániť.
16
Svoju nádej vkladám v teba, Jahve, ty mi odpovieš, Pane, môj Bože.
17
Prosím ťa, nedovoľ, aby sa vystatovali tí, čo sa tešia, keď sa potknem!
18
Veď som veľmi náchylný k pádu, a preto som stále utrápený.
19
Preto vyznávam svoje viny, skrúšený som pre svoje hriechy.
20
Mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny a mnohí ma bez dôvodu nenávidia.
21
Odplácajú sa mi zlým za dobré, napádajú ma, lebo som sa dal na dobrú cestu.
22
Ale ty, Jahve, neopúšťaj ma, môj Bože, nevzďaľuj sa odo mňa!
23
Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!
Žalmy 38:1
Žalmy 38:2
Žalmy 38:3
Žalmy 38:4
Žalmy 38:5
Žalmy 38:6
Žalmy 38:7
Žalmy 38:8
Žalmy 38:9
Žalmy 38:10
Žalmy 38:11
Žalmy 38:12
Žalmy 38:13
Žalmy 38:14
Žalmy 38:15
Žalmy 38:16
Žalmy 38:17
Žalmy 38:18
Žalmy 38:19
Žalmy 38:20
Žalmy 38:21
Žalmy 38:22
Žalmy 38:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150