A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 37

1
Dávidov. Alef Nerozhorčuj sa nad bezbožníkmi, nezáviď páchateľom neprávosti,
2
lebo čoskoro budú skosení ako seno a uvädnú ako zeleň lúk.
3
Bet Spoliehaj sa na Jahveho a konaj dobré skutky, bývaj v krajine a ži pokojne!
4
Zamiluj si Jahveho a on ti dá, po čom túži tvoje srdce.
5
Gimel Jahvemu zver svoj život, spoľahni sa naňho a on sa postará:
6
tvojej spravodlivosti dá zažiariť ako svetlu a tvojmu právu ako slnku na poludnie.
7
Dalet Pokojne sa oddaj Jahvemu a dúfaj v neho; nesnaž sa súperiť s tým, kto má úspech, s človekom, ktorý strojí podlé plány.
8
He Mierni svoj hnev a nerozčuľuj sa, nerozhorčuj sa, to je iba na škodu.
9
Veď zlí budú vyhubení, ale tí, čo dúfajú v Jahveho, budú dedičmi zeme.
10
Vav Ešte chvíľu, a s bezbožníkom je koniec, márne ho budeš hľadať, nenájdeš po ňom stopy.
11
Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti.
12
Zain Bezbožný snuje nástrahy nábožnému a škrípe zubami, keď ho zbadá.
13
Pánovi je to smiešne, lebo vidí blížiť sa deň jeho záhuby.
14
Chet Bezbožníci tasia meč, napínajú luk, aby zrazili chudobného a úbožiaka a povraždili statočných ľudí.
15
Ale ich meč prebodne ich vlastné srdce a luky sa im polámu.
16
Tet Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, ako veľké bohatstvá hriešnikov,
17
lebo mocné ruky bezbožných budú dolámané, ale spravodlivému Jahve dodá silu.
18
Jod Jahve s láskou sleduje život dokonalých a ich dedičstvo navždy zabezpečí.
19
Keď prídu ťažké časy, nebudú sklamaní, aj v čase hladu budú nasýtení.
20
Kaf Ale bezbožní zahynú, nepriatelia Jahveho sa pominú ako lúčne kvety, rozplynú sa ako dym.
21
Lamed Bezbožný si požičia a nikdy nevráti, spravodlivý má súcit a rozdáva.
22
Všetci, ktorých žehná, budú dedičmi zeme, ale tí, ktorých preklial, vyhynú.
23
Mem Jahve sám riadi kroky človeka a s láskou ho sleduje na životnej ceste.
24
Aj keby padol, nezostane ležať, lebo Jahve mu podá ruku.
25
Nun Bol som mladý a teraz som starec, ale ešte som nezažil, že by spravodlivý zostal opustený a jeho deti žobrali o chlieb.
26
Deň čo deň súcitne požičiava, preto požehnanie je na jeho deťoch.
27
Samek Odvráť sa od zlého a rob dobré skutky a budeš dlho živý.
28
Lebo Jahve miluje spravodlivosť a svojich verných neopustí. Ain Ale zlí budú zničení a potomstvo bezbožných vyhubené.
29
Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo.
30
Pe Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a pravda je vždy na jeho jazyku;
31
Boží zákon má stále na myslia a od neho sa neodchýli.
32
Cade Bezbožník číha na spravodlivého a chce mu život odňať,
33
lenže Jahve mu ho v rukách nenechá, ani nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného.
34
Kof Spoliehaj sa na Jahveho a choď po jeho cestách, on ti dá silu, aby si zaujal zem, a budeš svedkom záhuby bezbožných.
35
Reš Videl som bezbožníka, ako sa rozpínal a rozmáhal ako košatý céder.
36
Keď som znovu šiel pomimo, už ho tam nebolo, pátral som po ňom a nenašiel som ho.
37
Šin Všímaj si šľachetného, pozoruj statočného, lebo pokojamilovný bude mať potomstvo,
38
ale hriešnici budú vyhubení a potomkovia bezbožných vyhynú.
39
Tav Spravodlivých sám Jahve oslobodí a ochráni v ťažkých časoch.
40
Jahve im pomôže a ich vyslobodí, oslobodí ich od bezbožníkov a zachová ich, lebo u neho hľadajú ochranu.
Žalmy 37:1
Žalmy 37:2
Žalmy 37:3
Žalmy 37:4
Žalmy 37:5
Žalmy 37:6
Žalmy 37:7
Žalmy 37:8
Žalmy 37:9
Žalmy 37:10
Žalmy 37:11
Žalmy 37:12
Žalmy 37:13
Žalmy 37:14
Žalmy 37:15
Žalmy 37:16
Žalmy 37:17
Žalmy 37:18
Žalmy 37:19
Žalmy 37:20
Žalmy 37:21
Žalmy 37:22
Žalmy 37:23
Žalmy 37:24
Žalmy 37:25
Žalmy 37:26
Žalmy 37:27
Žalmy 37:28
Žalmy 37:29
Žalmy 37:30
Žalmy 37:31
Žalmy 37:32
Žalmy 37:33
Žalmy 37:34
Žalmy 37:35
Žalmy 37:36
Žalmy 37:37
Žalmy 37:38
Žalmy 37:39
Žalmy 37:40
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150