A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 361
Pre zbormajstra. Jahveho sluhu. Dávidov.
2
V mysli bezbožníka hriech má hlavné slovo, preto on nemá Božej bázne.
3
Taký je namyslený, že svoje hriechy neuznáva a nikdy ich neľutuje.
4
Všetko, čo hovorí, je samá podlosť a lož, od múdrosti sa obrátil a dobro nekoná.
5
Aj na svojom lôžku plánuje podlé činy, uvzato sa pridŕža zlých ciest a nikdy sa neodvráti od hriechu.
6
Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba a tvoja vernosť dosahuje oblaky.
7
Tvoja spravodlivosť stojí ako nebotyčné hory a tvoje úmysly sú hlboké ako morské priepasti. Jahve, ty pomáhaš ľuďom i zvieratám;
8
aká vznešená je tvoja láska! Ľudia sa utiekajú pod tvoje ochranné krídla,
9
sýtiš ich výdatným pokrmom svojho domu a napájaš ich z rieky svojej dobroty.
10
Ty si zdroj všetkého života a pomocou tvojho svetla uvidíme Svetlo.
11
Rozprestri svoju lásku na tých, čo ťa poznajú, a svoju spravodlivosť na ľudí úprimného srdca!
12
Nech ma nedostihne noha spupného človeka a ruka bezbožníka nech ma nevyženie z domu.
13
Hľa, popadali tí, čo páchali krivdy, boli zrazení k zemi, už nemôžu povstať.