A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 35

1
Dávidov. Jahve, odsúď tých, čo ma odsudzujú, bojuj proti tým, čo proti mne bojujú!
2
Vezmi svoj štít i výzbroj a príď mi na pomoc!
3
Zdvihni svoju kopiju a topor proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi: "Ja som tvoja spása."
4
Hanba a posmech tým, čo má chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia tí, čo mi chystajú skazu!
5
Nech sú ako pleva vo vetre, keď ich poženie Jahveho anjel,
6
nech je ich cesta tmavá a klzká, keď ich bude stíhať Jahveho anjel.
7
Bez príčiny mi nastavili siete, bez dôvodu vykopali jamu, aby ma chytili,
8
ale ich samých stihne záhuba, ktorej sa nenazdali, chytia sa do siete, ktorú mi nastavili, padnú do jamy, ktorú mi vykopali.
9
Ja sa však budem radovať v Jahvem, plný šťastia, že ma zachránil.
10
Zo všetkých síl budem volať: "Jahve, kto sa ti vyrovná? Ty chrániš slabého pred silnejším, chudobného a bedára pred vydieračom."
11
Predstupujú zlomyseľní svedkovia: vyšetrujú ma z toho, o čom nemám tušenia.
12
Zlom sa mi odplácajú za dobro, som celkom opustený.
13
Keď oni boli chorí, ja som smútil, postil som sa a bez prestania som sa za nich modlil.
14
Chodil som skľúčený, akoby šlo o priateľa alebo brata, ako v smútku nad vlastnou matkou skláňal som sa zarmútený k zemi.
15
Ale keď mňa stihla nehoda, oni sa s výsmechom zhŕkli, zhŕkli sa, nečakane začali ma biť a bez prestania ma tupili.
16
Po mojom páde ma obstúpili, zversky na mňa cerili zuby.
17
Pane, dokiaľ budeš na to hľadieť? Vysloboď ma z ich ukrutného násilia, zachráň mi život z drápov bezbožníkove!
18
Potom ťa budem chváliť vo veľkom zhromaždení, budem ťa oslavovať pred všetkým ľudom.
19
Nedaj, aby sa tešili moji zlomyseľní nepriatelia! Nedopusť, aby sa uškŕňali tí, čo ma nenávidia bez príčiny.
20
Oni nie sú priateľskí voči pokojamilovným ľuďom, ale vymýšľajú proti nim všemožné luhárstva,
21
s krikom ma obviňujú: "Videli sme na vlastné oči!"
22
Jahve, ty si všetko videl, preto nemlč! Pane, nestoj obďaleč!
23
Povstaň a ochráň ma, Pane, Bože môj, postav sa na moju obranu!
24
Jahve, môj Bože, ty si spravodlivý, dopomôž mi k právu! Nedaj, aby sa kochali v mojom utrpení!
25
Nedovoľ, aby si namýšľali: "Stalo sa, ako sme si želali!" Aby sa nevystatovali: "Zničili sme ho."
26
Nech sa sklamú a zahanbia všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia! Nech stihne hanba a posmech všetkých, čo sa vynášajú nado mňa!
27
Ale tí, čo sú presvedčení o mojej nevine, nech znova a znova radostne volajú: "Veľký je Jahve, ktorý svojmu služobníkovi zaručuje šťastie."
28
A ja budem všade rozhlasovať, že si spravodlivý, deň čo deň budem ťa oslavovať.
Žalmy 35:1
Žalmy 35:2
Žalmy 35:3
Žalmy 35:4
Žalmy 35:5
Žalmy 35:6
Žalmy 35:7
Žalmy 35:8
Žalmy 35:9
Žalmy 35:10
Žalmy 35:11
Žalmy 35:12
Žalmy 35:13
Žalmy 35:14
Žalmy 35:15
Žalmy 35:16
Žalmy 35:17
Žalmy 35:18
Žalmy 35:19
Žalmy 35:20
Žalmy 35:21
Žalmy 35:22
Žalmy 35:23
Žalmy 35:24
Žalmy 35:25
Žalmy 35:26
Žalmy 35:27
Žalmy 35:28
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150