A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 34

1
Dávidov. Keď pred Abimelekom predstieral, že nemá rozum, dal sa od neho vyhnať a odišiel.
2
Alef Zvelebovať budem Jahveho ustavične, nech ho moje pery chváliť neprestanú!
3
Bet V Jahvem sa budem chváliť, nech to počujú utláčaní a nech sa potešia!
4
Gimel Oslavujte Jahveho so mnou, zvelebujme jeho meno spoločne!
5
Dalet U Jahveho som hľadal pomoc a vypočul ma, vytrhol ma zo všetkých úzkostí.
6
He Hľaďte na neho a zažiarite radosťou, nikdy nebudete sklamaní.
7
Zain Hľa, tu bedár kričí k Jahvemu o pomoc; Jahve ho počuje a vyslobodí zo všetkých ťažkostí.
8
Chet Jahveho anjel stráži tých, čo veria v neho, a z nebezpečenstva ich vyslobodzuje.
9
Tet Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Jahve! Šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
10
Jod Milujte Jahveho, všetci jeho verní, lebo tým, čo ho milujú, nič nebude chýbať.
11
Kaf Neveriacia budú trpieť nedostatok a hlad, ale kto miluje Jahveho, nepocíti núdzu.
12
Lamed Poďte, mladí priatelia, a počúvajte ma: naučím vás, ako slúžiť Jahvemu.
13
Mem Chcete mať radosť zo života? Túžite po šťastí a dlhom živote?
14
Nun Nerozprávajte zlé reči a nehovorte nepravdy,
15
Samek chráňte sa zlého a robte dobré skutky, túžte po pokoji a oň sa pričiňujte!
16
Ain Jahve s láskou sleduje statočných ľudí a počúva ich volanie o pomoc,
17
Pe od zlých sa Jahve odvracia a vyhladí zo sveta aj spomienku na nich.
18
Cade Keď ľudia volajú o pomoc, Jahve ich počúva a vyslobodí ich zo všetkých trápení.
19
Kof Jahve je nablízku tým, čo majú srdce zranené a zachraňuje zlomených na duchu.
20
Reš Spravodlivý môže mať veľa utrpení, ale Jahve ho z nich všetkých vyslobodí.
21
Šin Chráni mu každú kostičku v tele, ani jedna z nich sa nezlomí.
22
Tav Bezbožného zahubí vlastná zloba, tí, čo nenávidia spravodlivých, budú za to pykať.
23
Jahve zachráni život svojich služobníkov, kto u neho hľadá útočište, nebude potrestaný.
Žalmy 34:1
Žalmy 34:2
Žalmy 34:3
Žalmy 34:4
Žalmy 34:5
Žalmy 34:6
Žalmy 34:7
Žalmy 34:8
Žalmy 34:9
Žalmy 34:10
Žalmy 34:11
Žalmy 34:12
Žalmy 34:13
Žalmy 34:14
Žalmy 34:15
Žalmy 34:16
Žalmy 34:17
Žalmy 34:18
Žalmy 34:19
Žalmy 34:20
Žalmy 34:21
Žalmy 34:22
Žalmy 34:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150