A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 341
Dávidov. Keď pred Abimelekom predstieral, že nemá rozum, dal sa od neho vyhnať a odišiel.
2
Alef Zvelebovať budem Jahveho ustavične, nech ho moje pery chváliť neprestanú!
3
Bet V Jahvem sa budem chváliť, nech to počujú utláčaní a nech sa potešia!
4
Gimel Oslavujte Jahveho so mnou, zvelebujme jeho meno spoločne!
5
Dalet U Jahveho som hľadal pomoc a vypočul ma, vytrhol ma zo všetkých úzkostí.
6
He Hľaďte na neho a zažiarite radosťou, nikdy nebudete sklamaní.
7
Zain Hľa, tu bedár kričí k Jahvemu o pomoc; Jahve ho počuje a vyslobodí zo všetkých ťažkostí.
8
Chet Jahveho anjel stráži tých, čo veria v neho, a z nebezpečenstva ich vyslobodzuje.
9
Tet Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Jahve! Šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
10
Jod Milujte Jahveho, všetci jeho verní, lebo tým, čo ho milujú, nič nebude chýbať.
11
Kaf Neveriacia budú trpieť nedostatok a hlad, ale kto miluje Jahveho, nepocíti núdzu.
12
Lamed Poďte, mladí priatelia, a počúvajte ma: naučím vás, ako slúžiť Jahvemu.
13
Mem Chcete mať radosť zo života? Túžite po šťastí a dlhom živote?
14
Nun Nerozprávajte zlé reči a nehovorte nepravdy,
15
Samek chráňte sa zlého a robte dobré skutky, túžte po pokoji a oň sa pričiňujte!
16
Ain Jahve s láskou sleduje statočných ľudí a počúva ich volanie o pomoc,
17
Pe od zlých sa Jahve odvracia a vyhladí zo sveta aj spomienku na nich.
18
Cade Keď ľudia volajú o pomoc, Jahve ich počúva a vyslobodí ich zo všetkých trápení.
19
Kof Jahve je nablízku tým, čo majú srdce zranené a zachraňuje zlomených na duchu.
20
Reš Spravodlivý môže mať veľa utrpení, ale Jahve ho z nich všetkých vyslobodí.
21
Šin Chráni mu každú kostičku v tele, ani jedna z nich sa nezlomí.
22
Tav Bezbožného zahubí vlastná zloba, tí, čo nenávidia spravodlivých, budú za to pykať.
23
Jahve zachráni život svojich služobníkov, kto u neho hľadá útočište, nebude potrestaný.