A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 33

1
Oslavujte Jahveho, všetci statoční ľudia, lebo oslava od úprimných ľudí je mu milá.
2
Oslavujte Jahveho na citare, spievajte mu so sprievodom harfy!
3
Spievajte mu novú pieseň so sprievodom ľubozvučnej hudby za víťazných pokrikov!
4
Jahveho slovo je pravdivé, všetko, čo koná, je verné.
5
Jahve miluje statočnosť a spravodlivosť, jeho neustála láska naplňuje zem.
6
Jahveho slovo stvorilo nebesia, slnko, mesiac i hviezdy povstali na jeho rozkaz.
7
Všetkým moriam vyhradil miesta a z morských priepastí spravil zásobárne vody.
8
Nech si celý svet uctieva Jahveho, nech sa pred ním koria všetci obyvatelia zeme!
9
On prehovoril a povstal svet, na jeho rozkaz všetko vzniklo.
10
Jahve obracia navnivoč zámery pohanov, marí hriešne plány národov.
11
Ale Jahveho plány sú večné a zámery jeho lásky trvajú naveky.
12
Šťastný ľud, ktorý si uctieva pravého Boha, šťastný ľud, ktorý si vyvolil za svoj!
13
Jahve hľadí z nebies, všíma si každého človeka,
14
zo svojho sídla pozoruje všetkých obyvateľov zeme.
15
On sám stvoril srdcia všetkých ľudí a chápe všetky ich skutky.
16
Kráľa neochráni veľké vojsko ani siláka jeho veľká sila.
17
Kôň je neistý pre víťazstvo, lebo svojou veľkou silou nezachráni.
18
Jahve sám stráži svojich verných, čo sa spoliehajú na jeho milosrdnú lásku.
19
Chráni ich pred smrťou a sýti ich v čase hladu.
20
Túžobne očakávame Jahveho, on je naša pomoc a ochrana.
21
On je radosť nášho srdca, pevne dúfame v jeho sväté meno.
22
Jahve, nech tvoja láska spočíva na nás, ako naša nádej spočíva v tebe.
Žalmy 33:1
Žalmy 33:2
Žalmy 33:3
Žalmy 33:4
Žalmy 33:5
Žalmy 33:6
Žalmy 33:7
Žalmy 33:8
Žalmy 33:9
Žalmy 33:10
Žalmy 33:11
Žalmy 33:12
Žalmy 33:13
Žalmy 33:14
Žalmy 33:15
Žalmy 33:16
Žalmy 33:17
Žalmy 33:18
Žalmy 33:19
Žalmy 33:20
Žalmy 33:21
Žalmy 33:22
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150