A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 321
Dávidova. Báseň. Šťastný človek, ktorému boli odpustené hriechy, ktorý bol oslobodený od viny.
2
Šťastný človek, ktorému Jahve nepripočíta zlo, ktorý nechová klamstvo vo svojej duši.
3
Zakiaľ som sa vzpieral vyznať svoje hriechy, opúšťali ma sily pre stále výčitky svedomia,
4
lebo dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila vo mne vysychala sťa miazga v letnej horúčave. Sela
5
Potom som vyznal svoje hriechy, nezatajil som svoje viny. Povedal som: "Vyznávam svoje hriechy Jahvemu" a ty si mi odpustil všetky moje previnenia. Sela
6
Tak nech ťa prosí každý veriaci v čase úzkosti a hoci by hrozila potopa, nezasiahne ho.
7
Ty si moje útočište, chrániš ma v ťažkostiach, vyvolávaš vôkol mňa víťazné piesne. Sela
8
"Poučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať" (hovorí Boh), "budem ti radiť a sledovať ťa láskavým pohľadom.
9
Nebuď bez rozumu sťa kôň alebo mulica, ktorých treba držať na uzde a krotiť zubadlom, inak ťa neposlúchnu!"
10
Bezbožný človek má veľa trápení, no človeka, čo verí v Jahveho, neustále obklopuje jeho láska.
11
Tešte sa, statoční ľudia, Božej pomoci a jasajte, všetci ľudia úprimného srdca!