A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 31

1
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2
U teba, Jahve, hľadám ochranu, nedovoľ nikdy, aby som sa sklamal! Zachráň ma, veď ty si spravodlivý!
3
Vypočuj ma, zachráň ma čím skôr, buď mi istým útočišťom, buď mi záchranným hradom!
4
Tys’ moje isté útočište, môj hrad nedobytný, ukáž mi cestu a veď ma, ako si prisľúbil.
5
Vysloboď ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si môj ochranca.
6
Jahve, tebe sa do rúk zverujem, ty ma zachrániš, lebo si môj verný Boh.
7
Nenávidíš tých, čo sa klaňajú modlám, ale ja vkladám svoju dôveru v Jahveho,
8
preto sa teším a plesám v tvojej láske. Zhliadol si na moje utrpenie, videl si môj biedny stav.
9
Nedovolil si, aby ma zajal nepriateľ, ale vyviedol si ma na bezpečné miesto.
10
Jahve, buď mi milostivý, lebo som zasa v ťažkostiach, oko sa mi zakalilo žiaľom, som úplne vyčerpaný.
11
Zármutok mi skracuje život, roky sa míňajú vzdychaním, choroba sa mi zažiera do kostí.
12
Svojim nepriateľom som na posmech. Susedom na ťarchu, priateľom na postrach, tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou.
13
Ľudia na mňa zabudli ako na mŕtveho, ako na odhodený črep.
14
Počujem ľudí o sebe povrávať a vyhrážky zo všetkých strán, lebo sa spolčujú proti mne a stroja úklady, ako ma zahubiť.
15
Ja sa však spolieham na teba, Jahve, a vyznávam, že ty si môj Boh,
16
môj osud je v tvojich rukách. Vysloboď ma z rúk mojich nepriateľov, od tých, čo ma prenasledujú.
17
Láskavo zhliadni na svojho sluhu, zachráň ma svojou milosrdnou láskou!
18
Teba vzývam, Jahve, nedaj, aby som bol zahanbený! Nech hanba stihne bezbožníkov, nech zamĺknu v ríši smrti!
19
Nech onemejú lživé pery, čo povýšene a opovržlivo hanobia spravodlivých!
20
Jahve, aká veľká je tvoja dobrota voči tým, čo si ťa uctievajú, pred zrakom všetkých ľudí ju preukazuješ tým, čo sa zverili do tvojich rúk.
21
Chrániš ich bezpečne svojou prítomnosťou pred ľuďmi, čo sa spikli proti nim; skrývaš ich u seba ako v bezpečnom stane pred hašterivými ľuďmi.
22
Nech je zvelebený Jahve, lebo mi podivuhodne prejavil svoju lásku v obľahnutom meste!
23
Už som si v úľaku myslel: "Som vylúčený z tvojej priazne," ale ty si vypočul moju hlasnú prosbu, keď som ťa vzýval o pomoc.
24
Milujte Jahveho, všetci veriaci, lebo Jahve chráni svojich verných, ale tvrdo odplatí tým, čo si počínajú pyšne.
25
Vzchopte sa, majte odvahu, vy všetci, čo dúfate v Jahveho!
Žalmy 31:1
Žalmy 31:2
Žalmy 31:3
Žalmy 31:4
Žalmy 31:5
Žalmy 31:6
Žalmy 31:7
Žalmy 31:8
Žalmy 31:9
Žalmy 31:10
Žalmy 31:11
Žalmy 31:12
Žalmy 31:13
Žalmy 31:14
Žalmy 31:15
Žalmy 31:16
Žalmy 31:17
Žalmy 31:18
Žalmy 31:19
Žalmy 31:20
Žalmy 31:21
Žalmy 31:22
Žalmy 31:23
Žalmy 31:24
Žalmy 31:25
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150