A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 301
Žalm. Pieseň na posvätenie Domu. Dávidova.
2
Chválim ťa, Jahve, lebo si ma zachránil, nevystavil si ma škodoradosti nepriateľov.
3
Jahve, môj Bože, k tebe som volal a uzdravil si ma.
4
Vyviedol si ma z ríše mŕtvych, vrátil si ma životu, keď som už schádzal do hrobu.
5
Spievajte chvály Jahvemu, všetci veriaci! Vzdávajte vďaky jeho svätému menu!
6
Veď len chvíľku trvá jeho hnev, ale jeho dobrota po celý život. Aj keď nás zvečera navštívi plač, úsvit nám prináša radosť.
7
Vo svojom šťastí som si myslel: "Ja nikdy nepadnem."
8
Jahve, vo svojej priazni si ma postavil ako v bezpečnom skalnom útočišti, ale keď si sa skryl predo mnou, hneď sa ma zmocnil strach.
9
Jahve, k tebe som volal, teba som prosil o pomoc:
10
"Aký úžitok by bol z mojej smrti, z toho, ak padnem do hrobu? Či ťa môže chváliť prach a hlásať tvoju vernú lásku?
11
Čuj ma, Jahve, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi, Jahve!"
12
Môj žiaľ si premenil na radostný tanec. Zviekol si zo mňa smútočné šaty a obliekol si ma do rúcha radosti.
13
Preto nemôžem mlčať, ale budem ti spievať chvály. Jahve, môj Boh, naveky ťa budem oslavovať.