A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 291
Žalm. Dávidov. Chváľte Jahveho, Božie deti, chváľte jeho slávu a moc!
2
Oslavujte Jahveho meno, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby:
3
Jahveho hlas znie ponad moria, preslávny Boh zaburácal hromom a Jahveho hlas letí oceánom.
4
Rozlieha sa Jahveho hlas, Jahveho hlas plný sily a veleby.
5
Jahveho hlas láme cédre, Jahve láme cédre libanonské.
6
Ako teľce skáču vrchy Libanonu, sťa splašený býček hora Sirion.
7
Jahveho moc metá blesky ohnivé.
8
Jahveho hlas otriasa púšťou, otriasa púšťou Kadeš.
9
Jeho rachot desí divú zver v húštinách, blesky štiepajú stromy na horách, a zatiaľ všetci vo svätom chráme volajú: Sláva!
10
Jahve tróni nad potopou, Jahve tróni ako večný kráľ.
11
Jahve dáva silu svojmu ľudu, Jahve žehná svoj ľud pokojom.