English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 27
1
Dávidov. Jahve je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Jahve je ochranca môjho života, koho sa mám obávať?
2
Keď na mňa zaútočia zlí ľudia a chcú ma zničiť, títo moji nepriatelia a protivníci sami sa potkýnajú a padajú.
3
Aj keby ma obkľúčilo celé vojsko, srdce sa mi nenaľaká, aj keby sa vojna strhla proti mne, zostanem plný dôvery.
4
Prosil som Jahveho o jedno a len to si žiadam: aby som mohol po celý život bývať vo svätom meste, chodievať do jeho chrámu a tešiť sa Jahveho priazni.
5
V zlých časoch ma skryje vo svojom dome, schová ma v tajnom zákutí svojho príbytku, umiestni ma v bezpečí, ako na vysokej skale.
6
Potom oslávim víťazstvo nad všetkými nepriateľmi, v jeho chráme prinesiem slávnostné obety a pri nich budem Jahvemu hrať a spievať.
7
Čuj, Jahve, môj hlas, buď milostivý a odpovedz mi!
8
"Poďte ku mne!" — znejú mi v srdci tvoje slová. Idem k tebe, Jahve,
9
neskrývaj sa predo mnou! Nehnevaj sa na mňa a neodvrhuj ma, veď ty si mi stále pomáhal, nenechávaj ma, neopúšťaj ma, Boh a Spasiteľ môj!
10
Aj keby ma opustil môj otec i moja matka, Jahve sa vždy o mňa postará.
11
Ukáž mi, Jahve, čo chceš, aby som robil, a veď ma bezpečnou cestou života, lebo mám veľa neprajníkov.
12
Nevydávaj ma napospas mojim nepriateľom, ktorí ma napádajú falošnými žalobami a dychtia po násilí.
13
Som si istý, že ešte v tomto živote zakúsim tvoju dobrotu.
14
Dúfaj v Jahveho, buď silný, maj v srdci odvahu! Dúfaj v Jahveho!