A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 261
Dávidov. Jahve, dopomôž mi k právu, lebo žijem statočne a k tebe, Jahve, mám nezlomnú dôveru.
2
Jahve, skúmaj ma a skúšaj, preskúmaj mi srdce a myseľ.
3
Tvoju lásku mám stále pred očami, žijem podľa tvojej vôle.
4
Nevysedávam s podlými ľuďmi a nepostávam so zákerníkmi.
5
Spoločnosť zlých je mi odporná, medzi bezbožníkov si nesadnem.
6
Na znak nevinnosti umývam si ruky a pristupujem pred tvoj oltár, Jahve.
7
Spievam ti ďakovnú pieseň a zvelebujem tvoje predivné činy.
8
Jahve, milujem dom, v ktorom bývaš, miesto, kde je stánok tvojej slávy.
9
Nevrhni ma do záhuby s hriešnikmi, neznivoč ma spolu s vrahmi,
10
s takými, čo majú ruky plné zločinov a pravicu plnú úplatkov.
11
Ale ja sa snažím žiť dokonale, zachráň ma, buď mi milostivý!
12
Keď sa dostanem na bezpečnú cestu, Jahve, budem ťa oslavovať v spoločnosti bohabojných.