English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 25
1
Dávidov. Alef Jahve, k tebe dvíham svoju dušu,
2
Bože môj, tebe dôverujem. Bet Nedaj, aby ma stihla hanba, nedopusť, aby nepriatelia zvíťazili nado mnou!
3
Gimel Hanba nestihne tých, čo tebe dôverujú, ale tých, čo ľahkomyseľne lámu vernosť.
4
Dalet Jahve, nauč ma poznať tvoje cesty, ukáž mi, ako si počínať.
5
He Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si môj Boh a ochranca, (Vav) v teba dúfam deň čo deň.
6
Zain Jahve, pamätaj na svoju dobrotu a lásku, ktorú mi oddávna prejavuješ.
7
Chet Nepripomínaj chyby a omyly mojej mladosti, pamätaj na mňa, Jahve, pre svoju stálu lásku a dobrotu!
8
Tet Jahve je dobrý a spravodlivý, preto ukazuje hriešnikovi správnu cestu života.
9
Jod Skromných ľudí vedie k mravnosti, pokorných učí čnostnému životu.
10
Kaf Jahve zaobchádza láskavo a dobrotivo s tými, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
11
Lamed Dodrž svoj sľub, Jahve, a odpusť mi hriechy, hoci sú veľmi veľké.
12
Mem Ak je človek bohabojný, Jahve mu naznačí životnú cestu, ktorou má ísť.
13
Nun Ten dosiahne životné šťastie a jeho deti budú dedičmi zeme.
14
Samek Jahve je priateľom tých, čo ho uctievajú, a učí ich svoju zmluvu.
15
Ain Stále upieram svoje oči k Jahvemu, len on ma vytrhne z nebezpečenstva.
16
Pe Zhliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som opustený a nešťastný.
17
Cade Uľav mi v mojich starostiach a vyveď ma z ťažkého položenia.
18
(Kof) Pohliadni na moje nešťastie a bolesť a odpusť všetky moje hriechy.
19
Reš Pozri, koľko mám protivníkov, ako strašne ma nenávidia.
20
Šin Chráň ma a vysloboď ma, nedaj, aby som bol zahanbený, veď som sa zveril tvojej ochrane.
21
Tav Nech ma chráni nevinnosť a statočnosť; v teba skladám svoju nádej, Jahve.
22
Bože, vysloboď svoj ľude zo všetkých jeho trápení!