A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 25

1
Dávidov. Alef Jahve, k tebe dvíham svoju dušu,
2
Bože môj, tebe dôverujem. Bet Nedaj, aby ma stihla hanba, nedopusť, aby nepriatelia zvíťazili nado mnou!
3
Gimel Hanba nestihne tých, čo tebe dôverujú, ale tých, čo ľahkomyseľne lámu vernosť.
4
Dalet Jahve, nauč ma poznať tvoje cesty, ukáž mi, ako si počínať.
5
He Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si môj Boh a ochranca, (Vav) v teba dúfam deň čo deň.
6
Zain Jahve, pamätaj na svoju dobrotu a lásku, ktorú mi oddávna prejavuješ.
7
Chet Nepripomínaj chyby a omyly mojej mladosti, pamätaj na mňa, Jahve, pre svoju stálu lásku a dobrotu!
8
Tet Jahve je dobrý a spravodlivý, preto ukazuje hriešnikovi správnu cestu života.
9
Jod Skromných ľudí vedie k mravnosti, pokorných učí čnostnému životu.
10
Kaf Jahve zaobchádza láskavo a dobrotivo s tými, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
11
Lamed Dodrž svoj sľub, Jahve, a odpusť mi hriechy, hoci sú veľmi veľké.
12
Mem Ak je človek bohabojný, Jahve mu naznačí životnú cestu, ktorou má ísť.
13
Nun Ten dosiahne životné šťastie a jeho deti budú dedičmi zeme.
14
Samek Jahve je priateľom tých, čo ho uctievajú, a učí ich svoju zmluvu.
15
Ain Stále upieram svoje oči k Jahvemu, len on ma vytrhne z nebezpečenstva.
16
Pe Zhliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som opustený a nešťastný.
17
Cade Uľav mi v mojich starostiach a vyveď ma z ťažkého položenia.
18
(Kof) Pohliadni na moje nešťastie a bolesť a odpusť všetky moje hriechy.
19
Reš Pozri, koľko mám protivníkov, ako strašne ma nenávidia.
20
Šin Chráň ma a vysloboď ma, nedaj, aby som bol zahanbený, veď som sa zveril tvojej ochrane.
21
Tav Nech ma chráni nevinnosť a statočnosť; v teba skladám svoju nádej, Jahve.
22
Bože, vysloboď svoj ľude zo všetkých jeho trápení!
Žalmy 25:1
Žalmy 25:2
Žalmy 25:3
Žalmy 25:4
Žalmy 25:5
Žalmy 25:6
Žalmy 25:7
Žalmy 25:8
Žalmy 25:9
Žalmy 25:10
Žalmy 25:11
Žalmy 25:12
Žalmy 25:13
Žalmy 25:14
Žalmy 25:15
Žalmy 25:16
Žalmy 25:17
Žalmy 25:18
Žalmy 25:19
Žalmy 25:20
Žalmy 25:21
Žalmy 25:22
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / AmHu 31
Žalmy 32 / AmHu 32
Žalmy 33 / AmHu 33
Žalmy 34 / AmHu 34
Žalmy 35 / AmHu 35
Žalmy 36 / AmHu 36
Žalmy 37 / AmHu 37
Žalmy 38 / AmHu 38
Žalmy 39 / AmHu 39
Žalmy 40 / AmHu 40
Žalmy 41 / AmHu 41
Žalmy 42 / AmHu 42
Žalmy 43 / AmHu 43
Žalmy 44 / AmHu 44
Žalmy 45 / AmHu 45
Žalmy 46 / AmHu 46
Žalmy 47 / AmHu 47
Žalmy 48 / AmHu 48
Žalmy 49 / AmHu 49
Žalmy 50 / AmHu 50
Žalmy 51 / AmHu 51
Žalmy 52 / AmHu 52
Žalmy 53 / AmHu 53
Žalmy 54 / AmHu 54
Žalmy 55 / AmHu 55
Žalmy 56 / AmHu 56
Žalmy 57 / AmHu 57
Žalmy 58 / AmHu 58
Žalmy 59 / AmHu 59
Žalmy 60 / AmHu 60
Žalmy 61 / AmHu 61
Žalmy 62 / AmHu 62
Žalmy 63 / AmHu 63
Žalmy 64 / AmHu 64
Žalmy 65 / AmHu 65
Žalmy 66 / AmHu 66
Žalmy 67 / AmHu 67
Žalmy 68 / AmHu 68
Žalmy 69 / AmHu 69
Žalmy 70 / AmHu 70
Žalmy 71 / AmHu 71
Žalmy 72 / AmHu 72
Žalmy 73 / AmHu 73
Žalmy 74 / AmHu 74
Žalmy 75 / AmHu 75
Žalmy 76 / AmHu 76
Žalmy 77 / AmHu 77
Žalmy 78 / AmHu 78
Žalmy 79 / AmHu 79
Žalmy 80 / AmHu 80
Žalmy 81 / AmHu 81
Žalmy 82 / AmHu 82
Žalmy 83 / AmHu 83
Žalmy 84 / AmHu 84
Žalmy 85 / AmHu 85
Žalmy 86 / AmHu 86
Žalmy 87 / AmHu 87
Žalmy 88 / AmHu 88
Žalmy 89 / AmHu 89
Žalmy 90 / AmHu 90
Žalmy 91 / AmHu 91
Žalmy 92 / AmHu 92
Žalmy 93 / AmHu 93
Žalmy 94 / AmHu 94
Žalmy 95 / AmHu 95
Žalmy 96 / AmHu 96
Žalmy 97 / AmHu 97
Žalmy 98 / AmHu 98
Žalmy 99 / AmHu 99
Žalmy 100 / AmHu 100
Žalmy 101 / AmHu 101
Žalmy 102 / AmHu 102
Žalmy 103 / AmHu 103
Žalmy 104 / AmHu 104
Žalmy 105 / AmHu 105
Žalmy 106 / AmHu 106
Žalmy 107 / AmHu 107
Žalmy 108 / AmHu 108
Žalmy 109 / AmHu 109
Žalmy 110 / AmHu 110
Žalmy 111 / AmHu 111
Žalmy 112 / AmHu 112
Žalmy 113 / AmHu 113
Žalmy 114 / AmHu 114
Žalmy 115 / AmHu 115
Žalmy 116 / AmHu 116
Žalmy 117 / AmHu 117
Žalmy 118 / AmHu 118
Žalmy 119 / AmHu 119
Žalmy 120 / AmHu 120
Žalmy 121 / AmHu 121
Žalmy 122 / AmHu 122
Žalmy 123 / AmHu 123
Žalmy 124 / AmHu 124
Žalmy 125 / AmHu 125
Žalmy 126 / AmHu 126
Žalmy 127 / AmHu 127
Žalmy 128 / AmHu 128
Žalmy 129 / AmHu 129
Žalmy 130 / AmHu 130
Žalmy 131 / AmHu 131
Žalmy 132 / AmHu 132
Žalmy 133 / AmHu 133
Žalmy 134 / AmHu 134
Žalmy 135 / AmHu 135
Žalmy 136 / AmHu 136
Žalmy 137 / AmHu 137
Žalmy 138 / AmHu 138
Žalmy 139 / AmHu 139
Žalmy 140 / AmHu 140
Žalmy 141 / AmHu 141
Žalmy 142 / AmHu 142
Žalmy 143 / AmHu 143
Žalmy 144 / AmHu 144
Žalmy 145 / AmHu 145
Žalmy 146 / AmHu 146
Žalmy 147 / AmHu 147
Žalmy 148 / AmHu 148
Žalmy 149 / AmHu 149
Žalmy 150 / AmHu 150