English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 24
1
Žalm. Dávidov. Jahvemu patrí zem a všetko, čo ju napĺňa, jeho je celá zem a všetci obyvatelia.
2
Lebo on ju postavil na vodách a jej základy položil do hlbín mora.
3
Kto smie vstúpiť na Jahveho vrch? Kto si môže zastať na jeho svätom mieste?
4
Ten, kto je čistý v myšlienkach i skutkoch, kto neklame a falošne neprisahá.
5
Takého Jahve požehná, odmení ho Boh, jeho Spasiteľ.
6
To sú ľudia, ktorí milujú Boha, hľadajú tvoju prítomnosť, Bože našich otcov. Sela
7
Brány, otvorte sa dokorán, otvorte sa, pradávne brány, nech vstúpi kráľ slávy!
8
Kto je ten kráľ slávy? Jahve silný a mocný, Jahve hrdinský v boji.
9
Brány, otvorte sa dokorán, otvorte sa, pradávne brány, nech vstúpi kráľ slávy!
10
Kto je ten kráľ slávy? Vševládny Boh — on je ten Kráľ slávy!